Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 56/2001 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea farurilor pentru mopede și vehicule asimilate acestora
Număr celex: 42014X0325(01)#

Modificări (...)

În vigoare de la 25 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare aleprezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 12 septembrie 2001

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării farurilor care utilizează lămpi cu incandescență, care produc o singură lumină de întâlnire și care sunt destinate echipării mopedelor (1) și vehiculelor asimilate acestora.

(1) Astfel cum este definit în Convenția din 1968 privind circulația rutieră, capitolul I, articolul 1 litera (m) (E/CONF.56/ 16/Rev.l).

2. DEFINIȚIA "TIPULUI"

"Faruri de diferite tipuri" înseamnă faruri care diferă în privința unor aspecte esențiale, precum:

2.1. denumirea comercială sau marca;

2.2. caracteristicile sistemului optic;

2.3. includerea sau eliminarea unor componente care pot modifica rezultatele optice prin reflexie, refracție sau absorbție. O schimbare a culorii fasciculelor emise de faruri ale căror alte caracteristici nu sunt modificate nu este considerată o schimbare a tipului de far. Pentru astfel de faruri trebuie să se atribuie același număr de omologare.

3. CEREREA DE OMOLOGARE

Cererea de omologare se depune de către titularul denumirii comerciale sau al mărcii sau de către reprezentantul său autorizat. Orice cerere trebuie să fie însoțită de:

3.1. desene, în triplu exemplar, suficient de detaliate pentru a permite identificarea tipului. Desenele trebuie să indice poziția prevăzută pentru marca de omologare și să prezinte farul în vedere frontală și în secțiune laterală transversală, cu indicarea schematică a striațiilor optice și a prismelor dispersorului;

3.2. o descriere tehnică succintă care să precizeze, în special, clasa lămpii cu incandescență prezentate;

3.3. două dispozitive cu dispersoare incolore (2).

(2) În cazul în care sunt destinate producției de faruri cu dispersoare colorate, trebuie să fie prezentate două eșantioane de dispersoare colorate în plus, doar pentru încercarea culorii.

3.4. Autoritatea competentă verifică existența unor condiții satisfăcătoare pentru asigurarea controlului efectiv al conformității producției, înainte de acordarea omologării de tip.

4. MARCAJE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...