Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 54/87 privind protecția juridică a topografiilor produselor din materiale semiconductoare
Număr celex: 31987L0054

Modificări (...)

În vigoare de la 27 ianuarie 1987

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât produsele din materiale semiconductoare joacă un rol din ce în ce mai important în numeroase sectoare industriale și întrucât tehnologia produselor din materiale semiconductoare poate fi considerată fundamentală pentru dezvoltarea industrială a Comunității;

întrucât funcțiile produselor din materiale semiconductoare depind în mare parte de topografiile acestor produse și întrucât proiectarea acestor topografii necesită investiții în resurse umane, tehnice și financiare considerabile, în timp ce este posibil să se copieze aceste topografii la un preț cu mult inferior celui cerut de o proiectare autonomă;

întrucât, la ora actuală, topografiile produselor din materiale semiconductoare nu sunt protejate în mod expres în toate statele membre prin legislația în vigoare și întrucât această protecție, atunci când există, prezintă caracteristici diferite;

întrucât diferențele care caracterizează protecția juridică a produselor din materiale semiconductoare ce decurg din legislația statelor membre au efecte negative directe asupra funcționării pieței comune în ceea ce privește produsele din materiale semiconductoare și întrucât aceste diferențe riscă să se accentueze, în măsura în care statele membre vor adopta noi măsuri legislative în acest domeniu;

întrucât este necesar să se elimine diferențele care au efecte asemănătoare și să se împiedice apariția unor noi diferențe având efect negativ asupra funcționării pieței comune;

întrucât, în ceea ce privește extinderea protecției la persoanele din afara Comunității, statele membre trebuie să fie libere să acționeze cu de la sine putere dacă deciziile comunitare nu sunt luate într-o perioadă de timp limitată;

întrucât cadrul juridic comunitar privind protecția topografiilor produselor din materiale semiconductoare poate, într-o primă etapă, să fie limitat la anumite principii de bază prevăzute în dispozițiile care menționează persoanele protejate și obiectul protecției, drepturile exclusive pe baza cărora persoanele protejate ar trebui să se poată sprijini pentru a autoriza sau a interzice anumite acte, excepțiile la aceste drepturi și durata protecției;

întrucât celelalte aspecte pot, pentru moment, să fie reglementate în cadrul dreptului intern, în special problema de a afla dacă înregistrarea sau depunerea constituie o măsură necesară pentru protecție și, sub rezerva excluderii licențelor acordate numai pe motivul că a trecut o anumită perioadă de timp, dacă și în ce condiții licențele impuse pot fi acordate pentru topografiile protejate;

întrucât protecția topografiilor produselor din materiale semiconductoare, conform prezentei directive, nu trebuie să împiedice punerea în aplicare a altor forme de protecție;

întrucât alte măsuri privind protecția juridică a topografiilor produselor din materiale semiconductoare în Comunitate pot fi examinate într-o etapă ulterioară, dar întrucât este urgent ca toate statele membre să aplice principii fundamentale comune în conformitate cu dispozițiile prezentei directive,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL 1 Definiții

Articolul 1

(1) În înțelesul prezentei directive:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...