Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 72/2001 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea farurilor de motocicletă care emit o lumină de întâlnire asimetrică și o lumină de drum și sunt echipate cu lămpi cu halogen (lămpi HS1)
Număr celex: 42014X0314(01)0ț

Modificări (...)

În vigoare de la 14 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 12 septembrie 2001

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării farurilor echipate cu lămpi cu incandescență cu halogen (lămpi HS1) și care încorporează dispersoare din sticlă sau din material plastic (*) care sunt furnizate pentru echiparea motocicletelor și vehiculelor asimilate ca motociclete.

(*) În prezentul regulament nu există nicio interdicție care să împiedice o parte la acord care aplică prezentul regulament să interzică combinarea unui far care are în componență un dispersor din material plastic, omologat în temeiul prezentului regulament, cu un dispozitiv mecanic (cu lamelă) de curățare a farului.

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Dispersor" înseamnă acel element situat în partea cea mai exterioară a farului (a unității) care transmite lumina prin suprafața iluminantă;

2.2. "Acoperire" înseamnă orice produs sau produse aplicate într-unul sau mai multe straturi pe suprafața exterioară a unui dispersor;

2.3. Prin "faruri de tipuri diferite" se înțelege farurile care diferă între ele în următoarele puncte esențiale:

2.3.1. Marca sau denumirea comercială;

2.3.2. Caracteristicile sistemelor optice;

2.3.3. Adăugarea sau eliminarea unor elemente care pot modifica rezultatele optice prin reflexie, refracție, absorbție și/sau deformare în timpul funcționării. O modificare a culorii fasciculelor emise de farurile ale căror alte caracteristici nu sunt modificate nu constituie o modificare a tipului de far. Se atribuie același număr de omologare unor astfel de faruri;

2.3.4. Posibilitatea utilizării pentru circulația pe dreapta sau pe stânga sau posibilitatea utilizării pentru ambele sisteme de circulație;

2.3.5. Materialele din care sunt realizate dispersoarele și acoperirea, dacă este cazul.

3. CEREREA DE OMOLOGARE

3.1. Cererea de omologare a unui far este prezentată de către proprietarul denumirii sau mărcii comerciale sau de reprezentantul său acreditat. Cererea cuprinde următoarele specificații:

3.1.1. Precizarea privind capacitatea farului de a funcționa atât în sistemul cu circulația pe dreapta, cât și în cel cu circulația pe stânga sau numai în sistemul cu circulația pe dreapta sau pe stânga.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...