Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 115/2014 privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind achizițiile publice
Număr celex: 32014D0115

Modificări (...)

În vigoare de la 07 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1) Negocierile privind revizuirea Acordului privind achizițiile publice ("AAP 1994") al OMC au fost lansate în ianuarie 1999, în conformitate cu articolul XXIV alineatul (7) literele (b) și (c) din AAP 1994.

(2) Negocierile au fost purtate de către Comisie în consultare cu comitetul special instituit în temeiul articolului 207 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) La 15 decembrie 2011, părțile la AAP 1994 au ajuns la un acord politic, la nivel ministerial, cu privire la rezultatele negocierilor. Respectivul acord politic a fost confirmat prin adoptarea de către Comitetul AAP, la 30 martie 2012, a deciziei privind rezultatele negocierilor. Prin decizia respectivă, care include Protocolul de modificare a Acordului privind achizițiile publice ("protocolul"), părțile la AAP 1994 au autentificat textul protocolului și l-au deschis spre acceptare.

(4) Protocolul ar trebui să fie aprobat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Acordului privind achizițiile publice.

Textul protocolului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana sau persoanele împuternicite să depună, în numele Uniunii, instrumentul de acceptare, astfel cum se precizează la punctul 3 din protocol și în concordanță cu articolul XXIV alineatul (9) din AAP 1994, pentru a exprima consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul protocolului (1).

(1) Data intrării în vigoare a protocolului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.

Articolul 3

Prezentul protocol nu poate fi interpretat drept un acord care conferă drepturi sau impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 4

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...