Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2317/2003/CE de stabilire a unui program pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2004-2008)
Număr celex: 32003D2317

Modificări (...)

În vigoare de la 31 decembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 149 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Comunitatea Europeană trebuie să contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate, între altele, prin cooperarea cu țări terțe.

(2) Concluziile Consiliului European de la Lisabona (23 și 24 martie 2000) au subliniat că, dacă Europa vrea să răspundă provocării mondializării, statele membre trebuie să-și adapteze sistemele de educație și de formare la nevoile societății cunoașterii.

(3) Consiliul European de la Stockholm (23 și 24 martie 2001) a indicat că programul de lucru privind monitorizarea obiectivelor referitoare la sistemele de educație și de formare trebuie să fie evaluat în perspectivă mondială. Consiliul European de la Barcelona (15 și 16 martie 2002) a confirmat că deschiderea asupra lumii este unul dintre cele trei principii fundamentale ale programului de lucru pentru 2010 privind sistemele de învățământ și de formare.

(4) Miniștrii europeni ai educației reuniți la Bologna (19 iunie 1999) au afirmat, în declarația comună, că trebuie procedat astfel încât sistemul european de învățământ superior să-și exercite atracția în întreaga lume, la înălțimea extraordinarelor sale tradiții culturale și științifice.

(5) Miniștrii europeni ai învățământului superior reuniți la Praga (19 mai 2001) au subliniat din nou, între altele, că este crucial ca învățământul superior european să devină tot mai atrăgător pentru studenții din Europa, ca și din restul lumii.

(6) În comunicarea privind întărirea cooperării cu țări terțe în materie de învățământ superior, Comisia a susținut că învățământul superior trebuie să dobândească o dimensiune internațională crescută, pentru a răspunde provocărilor mondializării, a identificat obiectivele generale ale unei strategii de cooperare cu țări terțe în acest domeniu și a propus măsuri concrete pentru atingerea acestor obiective.

(7) Rezoluția Consiliului din 14 februarie 2002 privind promovarea diversității lingvistice și a învățării limbilor în cadrul realizării obiectivelor anului european al limbilor 2001 insistă asupra necesității ca Uniunea Europeană să ia în considerare principiul diversității lingvistice în relațiile cu țări terțe.

(8) Instituțiile universitare din Uniunea Europeană se străduiesc să mărească proporția studenților internaționali mobili; este binecunoscut faptul că se deschid mari perspective prin asocierea forțelor individuale ale instituțiilor europene de învățământ superior, prin diversitatea învățământului și prin bogata lor experiență de conectare și de cooperare cu țări terțe, cu concursul cărora pot propune cursuri de mare calitate, unice în Europa și pot repartiza mai bine avantajele mobilității internaționale în cadrul Comunității și a țărilor partenere.

(9) Instituțiile europene de învățământ superior trebuie să se mențină pe culmea progresului; în acest scop, trebuie să încurajeze cooperarea cu instituții din țări terțe, care au atins un nivel de dezvoltare comparabil cu cel al instituțiilor de învățământ superior din Comunitate. Învățământul superior trebuie înțeles ca un ansamblu din care formarea profesională superioară face parte integrantă, având în vedere existența rețelelor specifice, cum ar fi formarea inginerilor sau a tehnicienilor superiori.

(10) Obiectivul acestui program este de a contribui la îmbunătățirea calității învățământului superior în Europa și, în același timp, de a avea impact asupra vizibilității și percepției Uniunii Europene în lume și de a crea un capital de bunăvoință printre cei care vor participa la program.

(11) Programul prevede stabilirea de "cursuri de masterat Erasmus Mundus" care să permită studenților să facă un "tur al Europei" în diferite universități. Trebuie luată în considerare această nouă dimensiune europeană a învățământului superior în cadrul revizuirii programelor existente, cum ar fi Socrates (Erasmus), pentru a adopta măsurile corespunzătoare în vederea favorizării accesului studenților europeni la acest program.

(12) Acțiunea comunitară trebuie gestionată în mod transparent, convivial, deschis și inteligibil.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...