Comisia Europeană

Recomandarea nr. 117/2014 privind instituirea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură
Număr celex: 32014H0117

Modificări (...)

În vigoare de la 05 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Organizațiile de producători trebuie să prezinte spre aprobare propriilor autorități naționale competente planuri de producție și de comercializare în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare "Regulamentul OCP") pentru a contribui la realizarea obiectivelor de organizare comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură.

(2) Planurile de producție și de comercializare reprezintă un instrument obligatoriu pentru organizațiile de producători.

(3) Pentru a promova o punere în aplicare omogenă a planurilor de producție și de comercializare, Comisia trebuie să formuleze recomandări mai detaliate cu privire la structura, formatul și termenele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1418/2013 al Comisiei, pentru a oferi o îndrumare clară și detaliată statelor membre și organizațiilor de producători.

(4) Pentru a sprijini organizațiile de producători să contribuie la realizarea obiectivelor de organizare comună a piețelor pentru produsele pescărești și de acvacultură, Comisia ar trebui să ofere recomandări organizațiilor de producători cu privire la modul de prezentare a strategiei planificate a acestora pentru a se adapta la cerințele de producție și de comercializare, în special cu privire la detalierea programului de producție și a strategiei de comercializare care trebuie elaborate.

(5) De asemenea, Comisia ar trebui să ofere exemple ale diferitelor măsuri pe care organizațiile de producători le-ar putea pune în aplicare pentru a ilustra modalitatea în care acestea ar putea contribui în mod concret la realizarea diferitelor obiective ale organizațiilor de producători, prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, care ar trebui să fie abordate în planurile de producție și de comercializare.

(6) Pentru ca organizațiile de producători să monitorizeze mai ușor planurile de producție și de comercializare și pentru ca autoritățile naționale competente să poată evalua contribuția diferitelor măsuri prevăzute de planurile de producție și de comercializare la obiectivele de organizare comună a pieței și să poată verifica respectarea de către organizațiile de producători a obligațiilor de punere în aplicare a planurilor, ar trebui recomandată utilizarea indicatorilor corespunzători.

(7) Pentru ca organizațiile de producători și autoritățile naționale competente să poată estima mai ușor nevoile financiare care rezultă din punerea în aplicare a măsurilor incluse în planurile de producție și de comercializare, ar trebui recomandată includerea unui calendar financiar în planul de producție și de comercializare.

(8) Pentru a permite autorităților naționale competente să evalueze punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare de către organizațiile de producători, Comisia ar trebui să recomande ca raportul anual prezentat de organizațiile de producători să includă indicatori relevanți care să evalueze punerea în aplicare a măsurilor planificate și contribuția acestora la realizarea obiectivelor organizațiilor de producători.

(9) Prezenta recomandare va fi modificată sau revizuită dacă este cazul și, în special, ca urmare a adoptării în viitor a unui act juridic al Uniunii de stabilire a condițiilor de acordare a sprijinului financiar pentru politica în domeniul maritim și în domeniul pescuitului pentru perioada 2014-2020,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

ca organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători să respecte:

(a) formatul și structura prevăzute în partea A a prezentei recomandări cu privire la planurile de producție și de comercializare prevăzute la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 (denumite în continuare "planurile");

(b) detaliile stabilite în partea B a prezentei recomandări cu privire la termenele și procedurile de depunere a raportului anual prevăzut la articolul 28 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 (denumit în continuare "raportul anual").

În cazul în care în prezenta recomandare se face referire la organizațiile de producători, aceasta include, de asemenea, asociațiile de organizații de producători.

PARTEA A
FORMATUL ȘI STRUCTURA PLANURILOR DE PRODUCȚIE ȘI DE COMERCIALIZARE

Planurile prezentate autorităților naționale de către organizațiile de producători în domeniul pescuitului și al acvaculturii ar trebui să includă informații detaliate după cum urmează:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...