Parlamentul României

Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 aprilie 2000
Formă aplicabilă de la 18 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Se instituie sistemul național de decorații al României potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 2. -

Sistemul național de decorații cuprinde:

A. decorații naționale:

- ordine, cruci și medalii;

B. decorații pe domenii de activitate:

a) ordine și medalii civile;

b) ordine și medalii militare:

- de pace;

- de război.

Art. 3. -

(1) Decorațiile sunt conferite cetățenilor români pentru serviciile excepționale aduse statului și poporului român, pentru acte de eroism săvârșite în serviciul militar și pentru merite deosebite în activitate.

(2) Decorațiile pot fi conferite și unităților militare pentru fapte deosebite săvârșite în timp de pace și pentru acte de eroism în timp de război.

(3) Decorațiile pot fi conferite și cetățenilor străini pentru contribuția deosebită la progresul umanității, la promovarea păcii și a democrației în lume, la dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie cu România sau pentru fapte și servicii remarcabile aduse statului și poporului român.

Art. 4. -

(1) Decorațiile sunt conferite de Președintele României, prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale.

(2) Propunerile de decorare se fac de către:

a) președintele Senatului sau de președintele Camerei Deputaților, pentru Președintele României, prim-ministru, senatori și deputați;

b) prim-ministru, pentru membrii Guvernului;

c) miniștrii și conducătorii instituțiilor și organizațiilor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate.

(3) Președintele României poate să confere decorații și din propria inițiativă, în proporție de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decorații, cu excepția gradelor de Mare Ofițer, Mare Cruce și Colan.

(4) Pentru cetățenii români decorarea are loc o dată pe an, cu ocazia Zilei Naționale a României.

(5) În cazuri speciale decorațiile pot fi conferite și pe parcursul anului calendaristic.

Art. 5. -

Propunerile nominale pentru conferirea decorațiilor sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, care se înființează în cadrul Administrației prezidențiale.

CAPITOLUL II Sistemul de decorații

Art. 6. -

Decorațiile naționale sunt următoarele:

A. Ordine:

I. Ordinul Steaua României;

II. Ordinul Serviciul Credincios;

III. Ordinul Pentru Merit.

B. Cruci și medalii:

I. Crucea Serviciul Credincios;

II. Medalia Serviciul Credincios;

III. Medalia Pentru Merit.

C. Cruci comemorative:

I. Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste;

II. Crucea Comemorativă a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989;

III. Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945.

Art. 7. -

(1) Decorațiile civile pe domenii de activitate sunt următoarele:

A. Ordine:

- Ordinul Meritul Agricol;

- Ordinul Meritul Cultural;

- Ordinul Meritul Industrial și Comercial;

- Ordinul Meritul pentru Învățământ;

- Ordinul Meritul Sanitar;

- Ordinul Meritul Sportiv;

- Ordinul Meritul Diplomatic.

B. Medalii:

- Medalia Meritul Agricol;

- Medalia Meritul Cultural;

- Medalia Meritul Industrial și Comercial;

- Medalia Meritul pentru Învățământ;

- Medalia Meritul Sanitar;

- Medalia Meritul Sportiv;

- Medalia Meritul Diplomatic.

Art. 8. -

Decorațiile militare de pace sunt următoarele:

A. Ordine:

- Ordinul Virtutea Militară;

- Ordinul Virtutea Aeronautică;

- Ordinul Virtutea Maritimă;

- Ordinul Bărbăție și Credință.

B. Medalii:

- Medalia Virtutea Militară;

- Medalia Virtutea Aeronautică;

- Medalia Virtutea Maritimă;

- Medalia Bărbăție și Credință.

Art. 9. -

Decorațiile militare de război sunt următoarele:

A. Ordine:

I. Ordinul Mihai Viteazul;

II. Ordinul Steaua României;

III. Ordinul Serviciul Credincios;

IV. Ordinul Pentru Merit;

V.

- Ordinul Virtutea Militară;

- Ordinul Virtutea Aeronautică;

- Ordinul Virtutea Maritimă;

VI. Ordinul Meritul Sanitar.

B. Medalii:

I.

- Medalia Virtutea Militară;

- Medalia Virtutea Aeronautică;

- Medalia Virtutea Maritimă;

II. Crucea Serviciul Credincios;

III. Medalia Serviciul Credincios;

IV. Medalia Pentru Merit;

V. Medalia Bărbăție și Credință;

VI. Medalia Meritul Sanitar.

CAPITOLUL III Ierarhia decorațiilor

Art. 10. -

(1) Ierarhia fiecărei decorații, în ordine descrescătoare, este următoarea:

I. Ordine naționale:

1. Ordinul Steaua României, instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului național Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare, cuprinde 6 grade:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...