Comisia Europeană

Directiva nr. 21/2014 de definire a condițiilor minime și a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânță de prebază (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014L0021

Modificări (...)

În vigoare de la 07 februarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță, în special articolul 18 litera (c),

întrucât:

(1) Cartofii de sămânță acumulează boli progresiv, cu fiecare ciclu de înmulțire. Prin urmare, pentru ca sistemele de producție a cartofilor de sămânță să funcționeze în mod corespunzător sunt necesare materii prime care se înmulțesc cu o rată minimă de degenerescență.

(2) Existența unor standarde naționale diferite pentru producția de cartofi de sămânță de prebază a blocat comercializarea acestui tip de cartofi în întreaga Uniune și a împiedicat funcționarea pieței interne. Prin urmare, este necesar să se stabilească condițiile minime în care cartofii de sămânță de prebază se pot comercializa în Uniune. Condițiile respective ar trebui să vizeze bolile, simptomele, defectele și cerințele de producție pentru cartofii de sămânță de prebază și pentru loturile de astfel de cartofi, pentru a garanta producția și comercializarea unor cartofi de sămânță de prebază sănătoși și de înaltă calitate.

(3) Condițiile în cauză ar trebui să țină seama de standardul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) în ceea ce privește comercializarea și controlul calității comerciale a cartofilor de sămânță, precum și de standardele relevante ale Convenției internaționale pentru protecția plantelor (CIPP) și ale Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP), având în vedere progresele tehnice și științifice. Standardele menționate au ca scop sprijinirea comerțului internațional, încurajarea producției de înaltă calitate, îmbunătățirea rentabilității și protejarea intereselor consumatorilor.

(4) Având în vedere practicile de producție ale furnizorilor, precum și cererea utilizatorilor de cartofi de sămânță de prebază, este oportun să se includă în condițiile minime pentru cartofii de sămânță de prebază și posibilitatea comercializării lor pe clase ale Uniunii. Cartofilor de sămânță de prebază ar trebui să li se aplice două clase ale Uniunii ("clasa PBTC a Uniunii" și "clasa PB a Uniunii"), în conformitate cu practicile de producție existente în ceea ce privește cartofii de sămânță de prebază din clasa PBTC și din clasa PB. Prin urmare, ar trebui adoptate condiții diferite pentru fiecare clasă în ceea ce privește bolile, simptomele, defectele, cerințele în materie de producție și generațiile aferente claselor respective.

(5) Pentru a fi eficace, normele ar trebui să stabilească și dispoziții privind testarea oficială și inspecțiile oficiale pe teren.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1. "plantă parentală" înseamnă o plantă identificată din care se ia material pentru înmulțire;

2. "micropropagare" înseamnă practica de înmulțire rapidă a materialului vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizând cultivarea in vitro de muguri vegetativi diferențiați sau de meristem prelevat de la o plantă.

Articolul 2 Condiții minime pentru cartofii de sămânță de prebază

(1) Statele membre asigură îndeplinirea următoarelor condiții minime în cazul cartofilor de sămânță de prebază:

(a) provin de la plante parentale care nu prezintă niciunul dintre următorii dăunători: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virusul răsucirii frunzelor de cartof, virusul A al cartofului, virusul M al cartofului, virusul S al cartofului, virusul X al cartofului și virusul Y al cartofului;

(b) nu prezintă simptomele râiei negre a cartofului;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...