Comisia Europeană

Recomandarea nr. 53/2014 de abordare a consecințelor privării de dreptul de vot pentru cetățenii Uniunii care își exercită dreptul la liberă circulație
Număr celex: 32014H0053

Modificări (...)

În vigoare de la 01 februarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Tratatul de la Lisabona consolidează rolul cetățenilor Uniunii Europene ca actori politici, prin stabilirea unei legături strânse între cetățeni, exercitarea drepturilor lor politice și viața democratică a Uniunii. Articolul 10 alineatele (1) și (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede că funcționarea Uniunii se întemeiază pe principiul democrației reprezentative și că orice cetățean al Uniunii are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Articolul 10 alineatul (2) din TUE, care constituie o expresie a acestor principii, stabilește că cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European și că șefii de stat sau de guvern și guvernele care reprezintă statele membre în cadrul Consiliului European și în Consiliu răspund la rândul lor, în mod democratic, fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor.

(2) În conformitate cu articolul 20 din TFUE, cetățenia Uniunii Europene vine în completarea cetățeniei statelor membre.

(3) Articolul 21 din TFUE și articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a UE conferă cetățenilor UE dreptul fundamental la liberă circulație și ședere în Uniunea Europeană.

(4) Obiectivul prezentei recomandări este de a consolida dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii și a statelor membre pentru cetățenii UE care își exercită dreptul lor la liberă circulație în cadrul Uniunii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...