Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 31/2014 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat (BCE/2013/29)
Număr celex: 32013D0029(01)õî

Modificări (...)

În vigoare de la 01 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.5,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2013/28 din 29 august 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) prevede ajustarea ponderilor atribuite băncilor centrale naționale (BCN) în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiție pentru capital" și, respectiv, "grilă de repartiție pentru capital"). Această ajustare impune Consiliului guvernatorilor să stabilească termenii și condițiile privind transferurile cotelor din capital între BCN care sunt membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la 31 decembrie 2013, pentru a se asigura că distribuirea acestor cote corespunde ajustărilor efectuate. În consecință, este necesară adoptarea unei noi decizii care să abroge cu aplicare de la 1 ianuarie 2014 Decizia BCE/2013/18 din 21 iunie 2013 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat.

(1) A se vedea decizia nr. 30/2014(UE).

(2) Decizia BCE/2013/30 din 29 august 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (2) stabilește modalitățile și măsura în care băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") au obligația de a vărsa capitalul BCE, având în vedere grila de repartiție pentru capital ajustată. Decizia BCE/2013/31 din 30 august 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (3) stabilește procentajul pe care BCN ale statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "BCN din afara zonei euro") sunt obligate să-l verse cu aplicare de la 1 ianuarie 2014, având în vedere grila de repartiție pentru capital ajustată.

(2) A se vedea decizia nr. 32/2014(UE).

(3) A se vedea decizia nr. 33/2014(UE).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...