Comisia Europeană

Decizia nr. 808/2013 privind determinarea limitelor cantitative și alocarea cotelor, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, pentru substanțele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2013) 9205] (Numai textele în limbile croată, engleză, franceză, germană, italiană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză și spaniolă sunt autentice)
Număr celex: 32013D0808

Modificări (...)

În vigoare de la 28 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon, în special articolul 10 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1) Punerea în liberă circulație în Uniune a substanțelor reglementate importate este supusă unor limite cantitative.

(2) Comisia trebuie să determine aceste limite și să aloce cote întreprinderilor.

(3) În plus, Comisia trebuie să determine cantitățile de substanțe reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, la care se poate recurge pentru utilizările esențiale de laborator și analitice, precum și întreprinderile care pot utiliza aceste cantități.

(4) Determinarea cotelor alocate pentru utilizări esențiale de laborator și analitice trebuie să garanteze respectarea limitelor cantitative prevăzute la articolul 10 alineatul (6), prin aplicarea Regulamentului (UE) nr. 537/2011 al Comisiei. Deoarece limitele cantitative respective includ cantitățile de hidroclorofluorocarburi pentru care s-au acordat licențe pentru utilizări de laborator și analitice, această alocare trebuie să acopere, de asemenea, producția și importul de hidroclorofluorocarburi pentru utilizările menționate.

(5) Comisia a publicat un aviz adresat întreprinderilor care intenționează să importe sau să exporte din sau către Uniunea Europeană, în 2014, substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon, precum și întreprinderilor care intenționează să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice în 2014 și a primit în urma acestuia declarații cu privire la importurile care se intenționează a se efectua în 2014.

(6) Limitele cantitative și cotele ar trebui să fie determinate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, conform ciclului de raportare anuală în temeiul Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Limite cantitative pentru punerea în liberă circulație

Cantitățile de substanțe reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009, care pot fi puse în liberă circulație în Uniune, în 2014, din surse aflate în afara Uniunii sunt următoarele:

Substanțe reglementate Cantitate [în kg ponderate în funcție de potențialul de diminuare a ozonului (ODP)]
Grupa I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 și 115) și grupa II (alte clorofluorocarburi complet halogenate) 4 513 700,00
Grupa III (haloni) 21 660 560,00
Grupa IV (tetraclorură de carbon) 5 995 220,00
Grupa V (1,1,1-tricloretan) 2 300 001,50
Grupa VI (bromură de metil) 870 120,00
Grupa VII (hidrobromofluorocarburi) 2 087,55
Grupa VIII (hidroclorofluorocarburi) 6 175 596,50
Grupa IX (bromclormetan) 270 012,00

Articolul 2 Alocarea cotelor pentru punerea în liberă circulație

(1) Cotele pentru clorofluorocarburile 11, 12, 113, 114 și 115 și pentru alte clorofluorocarburi complet halogenate se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, întreprinderilor indicate în anexa I, pentru scopurile menționate în aceeași anexă.

(2) Cotele pentru haloni se alocă, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, întreprinderilor indicate în anexa II, pentru scopurile menționate în aceeași anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...