Comisia Europeană

Decizia nr. 806/2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru echipamentele de procesare a imaginii [notificată cu numărul C(2013) 9097] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0806

Modificări (...)

În vigoare de la 28 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice pentru acordarea etichetei ecologice a UE în funcție de categoriile de produse.

(3) Criteriile vizează, în special, promovarea produselor care au un impact redus asupra mediului de-a lungul ciclului lor de viață, care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inclusiv din punct de vedere energetic, și care conțin o cantitate limitată de substanțe periculoase. Având în vedere că principalele efecte ale echipamentelor de procesare a imaginii asupra mediului de-a lungul ciclului de viață sunt legate de utilizarea de hârtie, de consumul de energie și de utilizarea substanțelor periculoase, ar trebui să fie promovate produsele cu performanțe îmbunătățite în aceste aspecte. Prin urmare, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru categoria de produse "echipamente de procesare a imaginii".

(4) Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE vor completa cerințele de proiectare ecologică pentru echipamentele de procesare a imaginii care urmează să fie introduse pe piața UE, stabilite printr-o măsură de autoreglementare aplicată de industria de profil în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Măsura de autoreglementare a fost recunoscută de către Comisia Europeană în Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind sistemul voluntar de proiectare ecologică pentru echipamentele de procesare a imaginii.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupa de produse "echipamente de procesare a imaginii" cuprinde produse comercializate pentru birou, pentru de uz casnic sau pentru ambele care produc imagini imprimate, sub forma documentelor sau a fotografiilor pe suport de hârtie, printr-un proces de marcare de la una sau ambele surse de mai jos:

(a) o imagine digitală, furnizată de o rețea sau de un card;

(b) un suport de hârtie, printr-un proces de copiere.

Echipamentele de procesare a imaginii care au funcția suplimentară de a produce o imagine digitală de pe un suport de hârtie printr-un proces de scanare sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei decizii. Decizia se aplică produselor care sunt comercializate ca imprimante, copiatoare și dispozitive multifuncționale.

(2) Faxurile, duplicatoarele digitale, mașinile de francat și scanerele sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei decizii.

(3) Produsele de mari dimensiuni care nu sunt utilizate, de regulă, ca echipamente de uz casnic sau ca echipamente pentru birou sunt, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al prezentei decizii în cazul în care prezintă una dintre următoarele specificații tehnice:

(a) produse standard în format alb-negru, cu o viteză maximă de peste 66 de imagini A4 pe minut;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...