Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1419/2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale și publicarea prețurilor de declanșare, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură
Număr celex: 32013R1419

Modificări (...)

În vigoare de la 28 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, în special articolele 21, 27 și 32,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 prevede recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, extinderea normelor organizațiilor de producători și ale organizațiilor interprofesionale, precum și fixarea prețurilor care declanșează mecanismul de stocare.

(2) Este necesar să se precizeze termenele, procedurile și forma cererilor de recunoaștere și de retragere a recunoașterii organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale, precum și formatul, termenele și procedurile prin care statele membre îi comunică Comisiei deciziile de acordare sau de retragere a recunoașterii.

(3) Este necesar să se specifice formatul și procedura prin care statele membre notifică Comisiei normele privind organizațiile de producători sau organizațiile interprofesionale pe care intenționează să le declare obligatorii pentru toate organizațiile de producători sau pentru toți operatorii dintr-un anumit domeniu sau din domenii specifice.

(4) Este necesar să se specifice formatul în care statele membre publică prețurile de declanșare care vor fi aplicate de organizațiile de producători recunoscute pe teritoriile lor.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de examinare a produselor pescărești și de acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a) "organizații de producători" înseamnă organizații de producători din domeniul pescuitului și acvaculturii și asociațiile acestora, instituite în conformitate cu articolele 6 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

(b) "organizații interprofesionale" înseamnă organizații de operatori instituite în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

Articolul 2 Termenele, procedurile și forma cererilor de recunoaștere a organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...