Consiliul de Cooperare UE

Decizia nr. 1/2013 privind adoptarea regulamentului său de procedură și a celui al Comitetului de cooperare (2013/802/UE)
Număr celex: 22013D0802

Modificări (...)

În vigoare de la 24 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL DE COOPERARE UE-IRAK,

având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolul 111,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 117 din acord, anumite dispoziții ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 august 2012.

(2) Pentru a contribui la punerea în aplicare efectivă a acordului, cadrul instituțional al acestuia ar trebui să fie instituit cât mai curând posibil. Adoptarea măsurilor necesare în acest sens revine Consiliului de cooperare.

(3) În conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din acord, Consiliul de cooperare își stabilește propriul regulament de procedură. De asemenea, Consiliul de cooperare stabilește regulamentul de procedură al Comitetului de cooperare, pentru ca acesta din urmă să devină operațional cât mai curând posibil.

(4) În conformitate cu articolul 10 din regulamentul său de procedură, Consiliul de cooperare poate lua decizii prin procedură scrisă.

(5) Se impune adoptarea prezentei decizii a Consiliului de cooperare prin procedură scrisă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Prin prezenta decizie se adoptă regulamentul de procedură al Consiliului de cooperare și regulamentul de procedură al Comitetului de cooperare, astfel cum sunt prevăzute în anexa I și, respectiv, în anexa II.

Adoptată la Bruxelles, 8 octombrie 2013.

Pentru Consiliul de cooperare UE-Irak
Președintele
C. ASHTON

ANEXA I

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI DE COOPERARE UE-IRAK

Articolul 1 Președinția

Președinția Consiliului de cooperare se exercită, alternativ, pe durată de 12 luni, de către președintele Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, și de către ministrul afacerilor externe din Irak. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de cooperare și se încheie la 31 decembrie, în același an.

Articolul 2 Reuniuni

Consiliul de cooperare se reunește la nivel ministerial o dată pe an. În cazul în care părțile convin aceasta, pot fi organizate sesiuni extraordinare ale Consiliului de cooperare, la solicitarea oricăreia dintre părți. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, fiecare sesiune a Consiliului de cooperare se desfășoară la locul obișnuit al reuniunilor Consiliului Uniunii Europene, la o dată convenită de către ambele părți. Reuniunile Consiliului de cooperare sunt convocate în comun de către secretarii Consiliului de cooperare, în acord cu președintele.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...