Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1321/2013 de stabilire a listei Uniunii de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R1321

Modificări (...)

În vigoare de la 12 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produse alimentare, în special articolul 6,

întrucât:

(1) Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 prevede stabilirea inițială a unei liste a Uniunii de produse primare de arome de fum autorizate (denumite în continuare "produse primare"). Această listă trebuie să fie stabilită pe baza cererilor de autorizare depuse de către agenții economici și a avizului emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare "autoritatea") privind produsul primar în cauză.

(2) În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 2065/2003, autoritatea a primit, până la 16 iunie 2005, 14 cereri valabile de autorizare a unor produse primare. Trei cereri au fost retrase. Prin urmare, autoritatea a evaluat în total 11 produse primare. O cerere evaluată a fost retrasă după finalizarea evaluării.

(3) În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2065/2003, autorizarea aromelor de fum poate face obiectul unor condiții de utilizare specifice și, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din respectivul regulament, autorizațiile ar trebui să fie acordate pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire în conformitate cu articolul 12 din regulamentul menționat.

(4) Produsele primare și aromele de fum derivate sunt utilizate în sau pe produsele alimentare pentru a le da un gust de fum sau pentru a completa o altă aromă fără a da o aromă de fum. Acestea sunt utilizate, de asemenea, pentru a afuma carnea, peștele și produsele lactate. Un studiu detaliat al expunerii realizat de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (1) arată că, indiferent de metoda de calcul a expunerii utilizată, principalii factori care au contribuit la consumul ridicat sunt, în principal, produsele alimentare care se afumă în mod tradițional, cum ar fi cârnații și baconul afumate. Grupele alimentare care nu se afumă în mod tradițional, cum ar fi chipsurile, supele și sosurile, nu afectează în mod semnificativ expunerea. Deoarece produsele primare se obțin dintr-un fum supus unor procese de fracționare și purificare, utilizarea aromelor de fum este în general considerată mai puțin periculoasă pentru sănătate decât utilizarea de fum obținut prin arderea lemnelor sau prin încălzirea rumegușului sau a așchiilor mici de lemn (2).

(1) "Refined exposure assessment of smoke flavouring primary products with use levels provided by the industry. A pilot study into data collection of use levels" (Evaluare detaliată a expunerii pentru produsele primare cu aromă de fum cu nivelurile de utilizare furnizate de industrie. Un studiu pilot privind culegerea de date referitoare la nivelurile de utilizare), RIVM Letter report 320026003.

(2) EFSA Journal (2008) 724, 1-114.

(5) Evaluarea siguranței efectuată de autoritate privind produsul primar Scansmoke PB1110, adoptată la 26 martie 2009 (3), concluzionează că datele furnizate de solicitant sunt suficiente pentru a elimina preocupările cu privire la genotoxicitatea produsului. Cu toate acestea, utilizările și nivelurile de utilizare așa cum au fost propuse inițial de solicitant nu ar oferi o marjă de siguranță suficientă. Utilizările și nivelurile de utilizare au fost revizuite pentru a lua în considerare acest aviz. Produsul primar Scansmoke PB1110 ar trebui, prin urmare, să fie autorizat sub rezerva unor condiții de utilizare specifice.

(3) EFSA Journal (2009) ON-1056, 1-23.

(6) Evaluarea siguranței efectuată de autoritate privind produsul primar Zesti Smoke Code 10, adoptată la 29 ianuarie 2009 (4) și la 6 iulie 2011 (5), concluzionează că datele furnizate de solicitant sunt suficiente pentru a elimina preocupările cu privire la genotoxicitatea produsului. Cu toate acestea, utilizările și nivelurile de utilizare așa cum au fost propuse inițial de solicitant nu ar oferi o marjă de siguranță suficientă. Utilizările și nivelurile de utilizare au fost revizuite pentru a lua în considerare acest aviz. Produsul primar Zesti Smoke Code 10 ar trebui, prin urmare, să fie autorizat sub rezerva unor condiții de utilizare specifice.

(4) EFSA Journal (2009) ON-982, 1-24.

(5) EFSA Journal 2011; 9(7):2307.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...