Comisia Europeană

Decizia nr. 727/UE/2013 de stabilire a unei modalități de notificare a informațiilor cu privire la adoptarea planurilor de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a generării deșeurilor și la modificările de substanță survenite în cadrul acestora [notificată cu numărul C(2013) 8641] (Text cu relevanță pentru SEE) (2013/727/UE)
Număr celex: 32013D0727

Modificări (...)

În vigoare de la 30 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, în special articolul 33 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 28 din Directiva 2008/98/CE, statele membre au obligația de a se asigura că autoritățile lor competente stabilesc unul sau mai multe planuri de gestionare a deșeurilor care să acopere întregul teritoriu geografic al statului membru în cauză.

(2) De asemenea, până cel târziu la 12 decembrie 2013, statele membre au obligația de a stabili programe de prevenire a generării deșeurilor în conformitate cu articolul 29 din Directiva 2008/98/CE.

(3) Pentru a facilita transmiterea către Comisie a informațiilor relevante privind adoptarea planurilor și a programelor respective și modificările de substanță survenite în cadrul acestora, ar trebui adoptată modalitatea de notificare a informațiilor respective.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre utilizează modalitățile prevăzute în anexele I și II la prezenta decizie pentru a notifica Comisiei informațiile cu privire la adoptarea planurilor de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a generării deșeurilor și la modificările de substanță survenite în cadrul acestora, menționate la articolele 28 și 29 din Directiva 2008/98/CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2013.

Pentru Comisie
Janez POTOÈNIK
Membru al Comisiei

ANEXA I

MODALITATEA DE NOTIFICARE A INFORMAȚIILOR CU PRIVIRE LA ADOPTAREA PLANURILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI LA MODIFICĂRILE DE SUBSTANȚĂ SURVENITE ÎN CADRUL ACESTORA

Denumirea planului:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...