Comisia Europeană

Decizia nr. 713/UE/2013 privind înființarea Rețelei infrastructurii europene de cercetare clinică (ECRIN) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ECRIN-ERIC)
Număr celex: 32013D0713

Modificări (...)

În vigoare de la 05 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană și Republica Portugheză au solicitat Comisiei înființarea Rețelei infrastructurii europene de cercetare clinică (ECRIN) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ECRIN-ERIC).

(2) Republica Franceză a fost aleasă de Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Italiană și Republica Portugheză ca stat membru gazdă al sediului ECRIN-ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Prin prezenta decizie se instituie Rețeaua infrastructurii europene de cercetare clinică (ECRIN) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare, denumită ECRIN-ERIC.

(2) Statutul ECRIN-ERIC este stabilit în anexă. Acest statut este actualizat și pus la dispoziția publicului pe site-ul internet al ECRIN-ERIC și la sediul său statutar.

(3) Elementele esențiale ale statutului ECRIN-ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prevăzute la articolele 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 19 și 20.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2013.

Pentru Comisie
Președintele
Jose Manuel BARROSO

ANEXA I

STATUTUL REȚELEI INFRASTRUCTURII EUROPENE DE CERCETARE CLINICĂ (ECRIN-ERIC)

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
REGATUL SPANIEI,
REPUBLICA FRANCEZĂ,
REPUBLICA ITALIANĂ,
REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
denumite în continuare "membrii fondatori",

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...