Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1236/2013 privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul "material rulant - vagoane de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 321/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R1236

Modificări (...)

În vigoare de la 03 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate, Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenția") trebuie să se asigure că specificațiile tehnice de interoperabilitate (denumite în continuare STI) sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluția pieței și la cerințele sociale și să propună Comisiei modificarea STI după cum consideră necesar.

(2) Prin Decizia C(2007) 3371 din 13 iulie 2007, Comisia a acordat Agenției un mandat-cadru pentru efectuarea anumitor activități în temeiul Directivei 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză și al Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional. În temeiul acestui mandat-cadru, Agenției i s-a solicitat să efectueze revizuirea STI pentru vagoanele de marfă.

(3) La 25 martie 2013, Agenția a emis o recomandare cu privire la modificările STI în cazul vagoanelor de marfă (ERA/REC/01-2013/INT).

(4) Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentul (UE) nr. 321/2013 al Comisiei din 13 martie 2013 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul "material rulant - vagoane de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 321/2013 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

"

(4) După o perioadă de tranziție de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, elementele constitutive de interoperabilitate nou produse ale «semnalelor de fine de tren» trebuie să facă obiectul declarației de conformitate CE."

2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...