Comisia Europeană

Decizia nr. 701/UE/2013 de instituire a Consorțiului infrastructurii de cercetare pentru bănci biologice și resurse biomoleculare (BBMRI-ERIC) ca un Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare
Număr celex: 32013D0701

Modificări (...)

În vigoare de la 30 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Finlanda și Regatul Suediei au solicitat Comisiei să înființeze BBMRI sub forma unui Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (BBMRI-ERIC). Regatul Norvegiei, Republica Polonă, Confederația Elvețiană și Republica Turcia vor participa la BBMRI-ERIC ca observatori.

(2) Republica Austria a fost aleasă de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Finlanda și Regatul Suediei ca stat membru gazdă al BBMRI-ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se înființează un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare vizând infrastructura băncilor biologice și a resurselor biomoleculare, denumit BBMRI-ERIC.

(2) Statutul BBMRI-ERIC este stabilit în anexă. Respectivul statut se actualizează continuu și se pune la dispoziția publicului pe site-ul de internet al BBMRI-ERIC și la sediul său statutar.

(3) Elementele esențiale ale statutului BBMRI-ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prezentate la articolele 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18, 19 și 24.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2013.

Pentru Comisie
Președintele
Jose Manuel BARROSO

ANEXA I

STATUTUL CONSORȚIULUI INFRASTRUCTURII EUROPENE DE CERCETARE CREAT PENTRU INFRASTRUCTURA DE CERCETARE PENTRU BĂNCI BIOLOGICE șI RESURSE MOLECULARE ("BBMRI-ERIC")

REGATUL BELGIEI,
REPUBLICA CEHĂ,
REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
REPUBLICA ESTONIA,
REPUBLICA ELENĂ,
REPUBLICA FRANCEZĂ,
REPUBLICA ITALIANĂ,
REPUBLICA MALTA,
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,
REPUBLICA AUSTRIA,
REPUBLICA FINLANDA,
REGATUL SUEDIEI,
DENUMITE ÎN CONTINUARE "MEMBRII"
și:
REGATUL NORVEGIEI,
REPUBLICA POLONĂ,
CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ,
REPUBLICA TURCIA,
DENUMITE ÎN CONTINUARE "OBSERVATORII",

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...