Comisia Europeană

Decizia nr. 700/UE/2013 privind înființarea Anchetei sociale europene sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC)
Număr celex: 32013D0700

Modificări (...)

În vigoare de la 30 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au solicitat Comisiei să înființeze Ancheta socială europeană sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ESS ERIC). Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană vor participa inițial la ESS ERIC în calitate de observatori.

(2) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost ales de Regatul Belgiei, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia și Regatul Suediei în calitate de stat membru gazdă al ESS ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se înființează, pentru infrastructura de cercetare Ancheta socială europeană, un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare denumit ESS ERIC.

(2) Statutul ESS ERIC este prezentat în anexă. El este actualizat continuu și este pus la dispoziția publicului pe siteul internet al ESS ERIC și la sediul său statutar.

(3) Elementele esențiale ale statutului ESS ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prezentate la articolele 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24 și 25.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2013.

Pentru Comisie
Președintele
Jose Manuel BARROSO

ANEXA I

STATUTUL CONSORȚIULUI PENTRU O INFRASTRUCTURĂ EUROPEANĂ DE CERCETARE CREAT PENTRU
ANCHETA SOCIALĂ EUROPEANĂ ("ESS ERIC")

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...