Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date
Număr celex: 32001R0045

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 12 ianuarie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 286,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2000 și Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2000.

întrucât:

(1) Articolul 286 din tratat impune aplicarea, în cazul instituțiilor și organelor comunitare, a actelor comunitare privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date.

(2) Un sistem complet dezvoltat de protecție a datelor cu caracter personal nu implică doar conferirea de drepturi persoanelor vizate și de obligații în sarcina celor care prelucrează datele cu caracter personal, ci și stabilirea de sancțiuni corespunzătoare pentru contravenienți și monitorizarea acestora de către o autoritate independentă de supraveghere.

(3) Articolul 286 alineatul (2) din tratat prevede instituirea unei autorități independente de supraveghere însărcinate cu monitorizarea aplicării respectivelor acte comunitare în cazul instituțiilor și organelor comunitare.

(4) Articolul 286 alineatul (2) din tratat prevede adoptarea oricăror altor dispoziții necesare.

(5) Este necesar un regulament care să confere persoanelor drepturi garantate din punct de vedere juridic, să definească obligațiile operatorilor în cadrul instituțiilor și organelor comunitare și să prevadă instituirea unei autorități independente de supraveghere care să răspundă de monitorizarea prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare.

(6) A fost consultat grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, constituit în conformitate cu dispozițiile articolului 29 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(7) Persoanele care urmează să fie protejate sunt cele ale căror date personale sunt prelucrate de către instituțiile sau organele comunitare indiferent de context, de exemplu pentru că persoanele menționate mai sus sunt angajate de către aceste instituții sau organe.

(8) Este necesar ca principiile protecției datelor să se aplice oricărei informații referitoare la o persoană identificată sau identificabilă. Pentru a determina dacă o persoană este identificabilă, este oportun să se ia în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil fie de către operator, fie de către orice altă persoană pentru a identifica persoana vizată. Principiile protecției nu se aplică datelor anonime, astfel încât persoana vizată să nu mai fie identificabilă.

(9) Directiva 95/46/CE impune statelor membre să asigure protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul acestora la viața privată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a asigura libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Comunității.

(10) Directiva 97/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor aduce precizări și completări Directivei 95/46/CE în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul telecomunicațiilor.

(11) Diverse alte dispoziții comunitare, inclusiv în materie de asistență reciprocă între autoritățile naționale și Comisie, au de asemenea rolul de a aduce precizări și completări Directivei 95/46/CE în sectoarele la care se referă.

(12) Este necesar să fie asigurată aplicarea consecventă și omogenă a normelor de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe întreg teritoriul Comunității.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...