Comitetul Ambasadorilor ACP-UE

Decizia nr. 5/2013 privind statutul Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) (2013/667/UE)
Număr celex: 32013D0667

Modificări (...)

În vigoare de la 19 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMITETUL AMBASADORILOR ACP-UE,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 și modificat pentru a doua oară la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (denumit în continuare "Acordul ACP-UE"), în special articolul 3 alineatele (5) și (6) din anexa III la acesta,

întrucât:

(1) A doua revizuire a Acordului ACP-UE a modificat anexa III a acestuia pentru a revizui misiunea încredințată Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) și pentru a clarifica și a consolida guvernanța acestor organisme, în special supravegherea efectuată de către Comitetul ambasadorilor și responsabilitățile Comitetului executiv.

(2) Decizia nr. 2/2010 a Consiliului de miniștri ACP-UE dispune aplicarea cu titlu provizoriu a celei de a doua modificări a acordului ACP-UE începând cu 31 octombrie 2010.

(3) Drept urmare, statutul Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) (denumit în continuare "Centrul") ar trebui modificat în consecință.

(4) În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din anexa III la Acordul ACP-UE, Comitetul ambasadorilor stabilește statutul Centrului. Prin urmare, este oportun ca Comitetul ambasadorilor să adopte o decizie în acest sens,

DECIDE:

Articol unic

Se adoptă Statutul Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) anexat la prezenta decizie.

Uniunea Europeană și statele ACP au obligația, fiecare în măsura în care este vizat, de a lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2013.

Pentru Comitetul ambasadorilor ACP-UE
Președintele
R. KAROBLIS

ANEXĂ

STATUTUL CENTRULUI TEHNIC PENTRU COOPERARE AGRICOLĂ ȘI RURALĂ (CTA)

Articolul 1 Obiect

(1) Centrul tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) (denumit în continuare "Centrul"), în sensul anexei III la Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 și modificat pentru a doua oară la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (denumit în continuare "Acordul ACP-UE"), este un organism tehnic mixt ACP-UE. Acesta are personalitate juridică și se bucură, în toate statele care sunt părți la Acordul ACP-UE, de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice de același tip în temeiul legislațiilor lor.

(2) Personalul Centrului beneficiază de privilegiile, imunitățile și facilitățile uzuale prevăzute la articolul 1 paragraful al doilea din Protocolul nr. 2 privind privilegiile și imunitățile la Acordul ACP-UE și menționate în declarațiile VI și VII anexate la Acordul ACP-UE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...