Comisia Europeană

Decizia nr. 641/UE/2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru toalete cu apă și pisoare [notificată cu numărul C(2013) 7317] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0641

Modificări (...)

În vigoare de la 09 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pe categorii de produse.

(3) Întrucât consumul de apă contribuie semnificativ la impactul global al clădirilor rezidențiale și nerezidențiale asupra mediului, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE grupului de produse "toalete cu apă și pisoare". Criteriile trebuie să promoveze, în special, produse eficiente din punctul de vedere al consumului de apă, care contribuie la reducerea consumului de apă și la obținerea de beneficii conexe, precum reducerea consumului de energie.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupul de produse "toalete cu apă și pisoare" include: echipamente de toaletă cu apă și echipamente de pisoar, astfel cum sunt definite la articolul 2. Grupul de produse cuprinde produse de uz casnic și necasnic.

(2) Următoarele produse sunt excluse din grupul de produse "toalete cu apă și pisoare":

(a) colacele și capacele de toaletă, numai când sunt introduse pe piață sau comercializate separat de un echipament de toaletă cu apă sau de pisoar;

(b) instalațiile sanitare care nu utilizează apă, care utilizează pentru evacuare substanțe chimice și apă și toaletele al căror sistem de tragere a apei necesită utilizarea energiei.

Articolul 2

În scopul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1. "echipamente de toaletă cu apă" înseamnă fie un set de toaletă, fie un vas de toaletă, fie un sistem de tragere a apei pentru toaletă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...