Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1123/2013 privind determinarea dreptului la credite internaționale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R1123

Modificări (...)

În vigoare de la 10 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 11a alineatul (8),

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

întrucât:

(1) Protocolul la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Protocolul de la Kyoto) instituie două mecanisme pentru crearea creditelor internaționale pe care părțile le pot utiliza în scopul reducerii emisiilor. Implementarea în comun (Joint Implementation - JI) prevede crearea unor unități de reducere a emisiilor (emission reduction units - ERU), în timp ce mecanismul de dezvoltare nepoluantă (Clean Development Mechanism - CDM) prevede crearea de reduceri certificate ale emisiilor (certified emission reductions - CER).

(2) Planurile naționale de alocare ale statelor membre, adoptate în temeiul articolului 9 din Directiva 2003/87/CE, prevăd că operatorii pot folosi anumite cantități de CER și ERU pentru a se conforma obligațiilor de restituire a certificatelor aferente perioadei 2008-2012, după cum se prevede la articolul 12 din aceeași directivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...