Comisia Europeană

Decizia nr. 640/UE/2013 privind înființarea Infrastructurii europene de cercetare translațională avansată în medicină sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (EATRIS ERIC)
Număr celex: 32013D0640

Modificări (...)

În vigoare de la 08 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (1), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

(1) JO L 206, 8.8.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Finlanda au solicitat Comisiei să înființeze Infrastructura europeană de cercetare translațională avansată în medicină sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine, European Research Infrastructure Consortium - EATRIS ERIC). Inițial, Regatul Spaniei și Republica Franceză vor participa la EATRIS ERIC ca observatori.

(2) Regatul Țărilor de Jos au fost alese de Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană și Republica Finlanda ca stat membru-gazdă al EATRIS ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se înființează, pentru Infrastructura europeană de cercetare translațională avansată în medicină, un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare, denumit EATRIS ERIC.

(2) Statutul EATRIS ERIC este prezentat în anexă. El este actualizat continuu și este pus la dispoziția publicului pe siteul de internet al EATRIS ERIC și la sediul său central.

(3) Elementele esențiale ale statutului EATRIS ERIC, a căror modificare necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prezentate la articolele 1, 2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 și 29.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2013.

Pentru Comisie
Președintele
Jose Manuel BARROSO

ANEXĂ

STATUTUL EATRIS ERIC

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...