Comisia Europeană

Decizia nr. 638/UE/2013 privind cerințele esențiale pentru echipamentele de radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidența Convenției SOLAS și participării la Sistemul mondial pentru caz de sinistru și pentru siguranța navigației pe mare (GMDSS) [notificată cu numărul C(2013) 5185]
Număr celex: 32013D0638

Modificări (...)

În vigoare de la 27 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora(1), în special articolul 3 alineatul (3) litera (e),

(1) JO L 91, 7.4.1999, p. 10.

întrucât:

(1) O serie de state membre aplică sau intenționează să aplice principii și norme de siguranță comune privind echipamentele de radiocomunicații de pe navele pentru care Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS) nu se aplică (denumite în continuare "navele care nu intră sub incidența Convenției SOLAS").

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...