Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1062/2013 privind formatul evaluării tehnice europene pentru produsele de construcție
Număr celex: 32013R1062

Modificări (...)

În vigoare de la 03 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului(1), în special articolul 26 alineatul (3),

(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

după consultarea Comitetului permanent pentru construcții,

întrucât:

(1) Evaluarea tehnică europeană este necesară pentru a permite unui fabricant al unui produs pentru construcții să întocmească o declarație de performanță pentru un produs pentru construcții care nu este acoperit sau care nu este acoperit integral de un standard armonizat.

(2) Articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 stabilește cerințele privind conținutul evaluării tehnice europene. Întrucât principiile pentru controlul producției în fabrică aplicabil sunt prevăzute în respectivul document de evaluare european (DEE), evaluarea tehnică europeană ar trebui să conțină numai acele detalii tehnice considerate necesare de aceste principii din DEE care urmează să fie definite la acest nivel pentru punerea în aplicare a sistemului de evaluare a performanței și de verificare a constanței acesteia.

(3) Prezentarea descrierii tehnice a produsului în cauză ar trebui să fie definită într-o manieră suficient de flexibilă în formatul de evaluare tehnică europeană, având în vedere marea varietate de produse pentru construcții în cauză.

(4) De asemenea, ar trebui să se permită o marjă suficientă de flexibilitate pentru prezentarea performanței produsului în evaluarea tehnică europeană, pentru a permite fabricantului să declare în mod coerent și precis aceste performanțe în declarația sa de performanță care se bazează pe evaluarea respectivă.

(5) Pentru a proteja caracterul confidențial al informațiilor tehnice privind produsul, fabricantul ar trebui să poată indica organismului de evaluare tehnică competent părțile din descrierea produsului care sunt confidențiale și nu pot fi publicate împreună cu evaluarea tehnică europeană. Informațiile confidențiale ar trebui să fie incluse în anexe separate de cele ale evaluării tehnice europene.

(6) Pentru a spori eficiența pieței interne și a competitivității sectorului european al construcțiilor în ansamblu, evaluările tehnice europene ar trebui să poată fi emise cât mai curând posibil pentru fabricanții care le solicită,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...