Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 531/UE/2013 prin care se acordă României asistență financiară preventivă pe termen mediu din partea Uniunii
Număr celex: 32013D0531

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 29 octombrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului (1) din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre, în special articolul 3 alineatul (2),

(1) JO L 53, 23.2.2002, p. 1.

având în vedere propunerea Comisiei formulată după consultarea Comitetului economic și financiar,

întrucât:

(1) Prin Decizia 2013/532/UE (2), Consiliul a decis să acorde asistență reciprocă României.

(2) JO L 286, 29.10.2013, p. 4.

(2) Asistența financiară preventivă pe termen mediu acordată României în cadrul mecanismului pentru balanța de plăți destinat statelor membre este adecvată în condițiile actuale, caracterizate de instabilitatea fluxurilor de capital care afectează în special piețele emergente, de riscuri care afectează scenariul macroeconomic și de vulnerabilități persistente în sectorul bancar. Deși România nu intenționează, în condițiile actuale de piață, să solicite plata vreunei tranșe, asistența preventivă ar trebui să contribuie la consolidarea stabilității macroeconomice, bugetare și financiare și, prin continuarea reformelor structurale, la sporirea rezilienței și a potențialului de creștere al economiei românești.

(3) În cazul în care se materializează riscurile negative, este posibil ca România să nu fie în măsură să își acopere nevoile de finanțare externă din resursele de finanțare disponibile. Aceste riscuri sunt asociate, printre altele, refinanțărilor importante care afectează datoria externă și sectorul financiar, unei poziții investiționale nete cu un pronunțat caracter negativ și efectelor de contagiune ale evoluțiilor negative din zona euro. Conform unui astfel de scenariu negativ, este posibil ca nevoile reziduale de finanțare să trebuiască să fie acoperite prin activarea asistenței financiare preventive pe termen mediu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...