Comisia Europeană

Decizia nr. 516/2010 privind măsura C 40/07 (ex NN 48/07) pusă în aplicare de România în favoarea ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (fosta Petrotub Roman S.A.) [notificată cu numărul C(2010) 4492] (Numai versiunea în limba română este autentică) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0516

Modificări (...)

În vigoare de la 22 octombrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

având în vedere dispozițiile din anexa VII și apendicele A la anexa VII la Protocolul privind măsurile tranzitorii la Tratatul de aderare a României,

după ce a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispoziția sau dispozițiile menționate anterior (1) și având în vedere observațiile acestora,

(1) JO C 287, 29.11.2007, p. 29.

întrucât:

I. PROCEDURĂ

(1) Prin scrisoarea din 2 februarie 2007, Comisia i-a solicitat României să furnizeze informații privind scutirile de la plata datoriilor publice și reeșalonarea datoriilor publice pentru Petrotub Roman S.A. (denumită în continuare "Petrotub"), în contextul privatizării sale din 2003 (în urma privatizării, întreprinderea a fost redenumită Mittal Steel Roman, iar apoi ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (2) - denumită în continuare "AM Roman").

(2) Petrotub a fost achiziționată în 2003 de LNM Holdings, iar aceasta din urmă a fuzionat în 2004 cu ISPAT International, formând grupul Mittal Steel. În 2006, Mittal Steel a fuzionat cu Arcelor, formând grupul ArcelorMittal. Din 31 decembrie 2009, Arcelor-Mittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD deține o cotă de 69,7684% din ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

(2) Prin scrisoarea din 25 septembrie 2007, Comisia a informat România că a decis inițierea procedurii stabilite la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (3) în legătură cu posibilul ajutor acordat în privatizarea Petrotub. Această decizie s-a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la măsura în cauză.

(3) De la 1 decembrie 2009, articolele 87 și 88 din Tratatul CE au devenit articolele 107 și, respectiv, 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ("TFUE"). Cele două seturi de dispoziții sunt în esență identice. În sensul prezentei decizii, trimiterile la articolele 107 și 108 din TFUE ar trebui înțelese ca trimiteri la articolele 87 și respectiv 88 din Tratatul CE, în funcție de situație.

(4) A se vedea nota de subsol 1 de mai sus.

(3) România și-a prezentat observațiile prin scrisoarea din 26 noiembrie 2007, înregistrată în aceeași zi. Prin scrisorile din 28 ianuarie 2008, înregistrate la 29 ianuarie 2008, ArcelorMittal (întreprinderea mamă) și AM Roman (filiala în cauză) și-au prezentat observațiile, care au fost comunicate României la 12 februarie 2008. România a răspuns prin scrisoarea din 11 martie 2008, înregistrată în aceeași zi.

(4) Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisorile din 26 februarie 2009, 8 octombrie 2009 și 29 ianuarie 2010. România a răspuns prin scrisorile din 27 aprilie 2009, 19 octombrie 2009 și 3 februarie 2010, toate înregistrate la aceleași date.

II. DESCRIEREA FAPTELOR

1. Întreprinderea

(5) AM Roman este un producător de țevi de oțel fără sudură, cu sediul la Roman, o regiune din România care beneficiază de asistență în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (5). Înaintea privatizării din 2003, întreprinderea, denumită atunci Petrotub, era un producător de țevi de oțel fără sudură, a cărui producție consta în țevi de oțel laminate la cald și la rece cu diametre între 6 și 620 mm și cu grosimea peretelui între 0,5 și 70 mm. Aceste produse au diverse aplicații în industriile producătoare de energie (petrol, gaze, industria chimică, energie nucleară și convențională), în industria mecanică și în construcții. După privatizare, întreprinderea a continuat să fie activă pe aceeași piață de produse. În prezent, Arcelor-Mittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD (din grupul ArcerlorMittal) deține o cotă de 69,76% din întreprindere (6).

(5) Roman este al doilea oraș ca dimensiune al unui județ din nord-estul României, care se califică drept regiune asistată în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, în conformitate cu Decizia Comisiei din 24 ianuarie 2007 privind hara ajutorului național regional de stat pentru România (N 2/07), JO C 73, 30.3.2007, p. 17.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...