Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4405/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 24 iunie 2020.

În vigoare de la 24 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.044/2019 privind aprobarea Metodologiei specifice de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 27/17.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2020-2021.

Art. 2. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2024-2025.

Art. 4. -

Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 28 mai 2020.

Nr. 4.405.

ANEXĂ

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019

Județul Argeș

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic Auto 32/13.11.2019 Municipiul Curtea de Argeș, str. Râmnicu Vâlcea nr. 41, tel.: 0248/721 720 gsacag@yahoo.com Profesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Electric Confecționer produse electrotehnice Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 50 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

Municipiul București

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" 35/5.12.2019 Aleea Pravăț nr. 24, sectorul 6, tel./fax:021/4130438 asachi_ro@yahoo.com Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare) Real (filieră teoretică) Științe ale naturii Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 24 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 2)

Județul Gorj

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Colegiul Auto "Traian Vuia" 36/11.12.2019 Municipiul Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 342, tel./fax: 0253/401701 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Transporturi Tehnician instructor auto Română Cu frecvență
Producție media Cameraman fotoreporter Română Cu frecvență
Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Servicii Turism și alimentație Tehnician în turism Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 65 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 34 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 31 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Județul Ilfov

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" 12/4.06.2018 Comuna Dragomirești-Vale, Str. Micșunelelor nr. 165 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Industrie alimentară Tehnician controlul calității produselor agroalimentare Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 48 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 24 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 24 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

Județul Satu Mare

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic "Ioniță G. Andron" 35/5.12.2019 Orașul Negrești-Oaș, str. Luna nr. 7-9, tel./fax: 0261/854885 ionitaandronnegrestioas@ gmail.com Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare) Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 56 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 28 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 28 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Județul Timiș

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I" 34/28.11.2019 Municipiul Timișoara, Str. Renașterii nr. 24 A, tel.: 0256/225905, liceulenergetictm@gmail.com Profesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Mecanică Operator la mașini cu comandă numerică Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 28 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 14 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 14 formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...