Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - AEPD

Decizia nr. 504/2012 privind adoptarea Regulamentului de procedură
Număr celex: 32013D0504

Modificări (...)

În vigoare de la 15 octombrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (1), în special articolul 46 litera (k),

(1) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

întrucât:

(1) Articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale și articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevăd că respectarea normelor referitoare la protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc de către instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii va face obiectul controlului unei autorități independente.

(2) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 prevede instituirea unei autorități independente denumite Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, responsabilă cu asigurarea respectării de către instituțiile și organismele comunitare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul acestora la viața privată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 prevede, de asemenea, sarcinile și competențele Autorității Europene pentru Protecția Datelor, precum și numirea Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a adjunctului Autorității.

(4) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 prevede și faptul că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va beneficia de asistența unui Secretariat și stabilește o serie de dispoziții privind personalul și aspectele legate de buget.

(5) Decizia nr. 1247/2002/CE a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 1 iulie 2002 privind statutul și condițiile generale de exercitare a atribuțiilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor stabilește o serie de dispoziții suplimentare în acest domeniu (2).

(2) JO L 183, 12.7.2002, p. 1.

(6) Alte dispoziții ale legislației Uniunii prevăd sarcini și competențe suplimentare ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Executarea sarcinilor și competențelor

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor își execută sarcinile și competențele impuse de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și de alte dispoziții ale legislației Uniunii.

Articolul 2 Definiții

În prezentul regulament:

(a) "regulamentul" înseamnă Regulamentul (CE) nr. 45/2001;

(b) "instituția" înseamnă o instituție, organism, oficiu sau agenție a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...