Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4476/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 23 iunie 2020.

În vigoare de la 23 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 3 din 6.05.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2020-2021.

Art. 2. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-5 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2024-2025.

Art. 4. -

Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 9 iunie 2020.

Nr. 4.476.

ANEXA Nr. 1

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Alba

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Colegiul Național "Bethlen Gabor" 6/4.03.2020 Municipiul Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, tel.: 0258/861947 Profesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Turism și alimentație Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație Maghiară Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 54 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 29 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

ANEXA Nr. 2

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Cluj

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Școala Profesională Răscruci 4/19.02.2020 Comuna Bonțida, satul Răscruci, Str. Principală nr. 109, tel.: 0264/262619 scoala_rascruci@ yahoo.com Profesional/ Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Agricultură Lucrător în agricultură ecologică Maghiară Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 25 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 7 formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

ANEXA Nr. 3

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Galați

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Colegiul Economic "Virgil Madgearu" 6/4.03.2020 Municipiul Galați, Str. Strungarilor nr. 31, tel.: 023/446248, fax: 0236/410503 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Economic Asistent de gestiune Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 46 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 23 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 23 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
2. Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" 4/19.02.2020 Comuna Tudor Vladimirescu, str. Mircea cel Bătrân nr. 2464, tel.: 0236/828621 Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare) Real (filiera teoretică) Științe ale naturii Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 41 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 23 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

ANEXA Nr. 4

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Mureș

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Vocațional Reformat 4/19.02.2020 Municipiul Târgu Mureș, str. Bolyai nr. 3, tel.: 0365/730919, fax: 0365/882749, Str. Revoluției nr. 8 Primar Maghiară Cu frecvență
Municipiul Târgu Mureș, str. Bolyai nr. 3, tel.: 0365/730919, fax: 0365/882749, Str. Evreilor Martiri nr. 16-20 Preșcolar Maghiară PP
Capacitate maximă de școlarizare*) - 40 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 22 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 2), respectiv:
- pentru sediul din Str. Evreilor Martiri nr. 16-20, capacitate maximă de școlarizare 2 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 2 formațiuni de studiu/schimbul 1);
- pentru sediul din Str. Revoluției nr. 8, capacitate maximă de școlarizare 8 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 5 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 2);
- pentru sediul din str. Bolyai nr. 3, capacitate maximă de școlarizare 24 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 2);
- pentru sediul din str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, capacitate maximă de școlarizare 6 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 2).

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

ANEXA Nr. 5

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Olt

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniu Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Teoretic "Ion Gh. Roșca" 6/4.03.2020 Comuna Osica de Sus, str. Vladu Nica nr. 2, tel.: 0249/418240 Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare) Umanist (filieră teoretică) Filologie Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*), incluzând structurile arondate - 43 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 31 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...