Comisia Europeană

Regulamentul nr. 907/2013 de stabilire a normelor pentru cererile privind utilizarea descriptorilor generici (denumirilor generice) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0907

Modificări (...)

În vigoare de la 21 septembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 1 alineatul (4),

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) Conform articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, anumiți descriptori generici sau anumite denumiri generice utilizate în mod tradițional pentru a indica o particularitate a unei categorii de produse alimentare sau de băuturi care ar putea avea consecințe asupra sănătății umane pot beneficia de o derogare de la dispozițiile regulamentului menționat, la cererea operatorilor din sectorul alimentar interesați.

(2) Pentru a asigura faptul că cererile privind denumirile generice sunt tratate în mod transparent și într-un interval de timp rezonabil, articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 impune Comisiei să adopte și să facă publice normele conform cărora se depun astfel de cereri.

(3) Aceste norme ar trebui să garanteze faptul că cererile sunt procesate într-un mod care prezintă și furnizează toate informațiile necesare pentru evaluarea cererii. În plus, normele nu ar trebui să împiedice Comisia să solicite informații suplimentare, dacă este cazul și în funcție de natura denumirii generice și de durata pentru care se solicită derogarea.

(4) Este util să li se permită asociațiilor profesionale care reprezintă sectoare alimentare specifice să depună cereri în numele membrilor lor pentru a evita depunerea unei multitudini de cereri pentru același descriptor generic (aceeași denumire generică).

(5) Pentru a asigura, printre altele, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, utilizarea mențiunilor nu trebuie să fie falsă, ambiguă sau înșelătoare. Același principiu ar trebui să se aplice și utilizării descriptorilor generici (denumirilor generice) care ar putea avea efect asupra sănătății. Pentru atingerea acestui obiectiv și respectând principiul proporționalității, autoritățile naționale vor trebui să își exercite propria capacitate de judecată, ținând seama de jurisprudența Curții de Justiție, pentru a stabili reacția tipică a consumatorului mediu într-o situație dată.

(6) Descriptorii generici (denumirile generice) ar trebui să corespundă unei perioade de cel puțin 20 de ani de utilizare dovedită în statul membru (statele membre) înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7) Statele membre au fost consultate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...