Comisia Europeană

Regulamentul nr. 851/2013 de autorizare a unor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0851

Modificări (...)

În vigoare de la 04 septembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (4),

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că mențiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și incluse într-o listă de mențiuni permise.

(2) În temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a adoptat Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei (2) de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor.

(2) Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 136, 25.5.2012, p. 1).

(3) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, obligația operatorilor din sectorul alimentar de a depune cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate la autoritatea națională competentă a unui stat membru. Autoritatea națională competentă transmite cererile valabile către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea", în vederea efectuării unei evaluări științifice, precum și către Comisie și statele membre în scop informativ.

(4) Comisia decide cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.

(5) Pentru a stimula inovarea, mențiunile de sănătate care se bazează pe dovezi științifice stabilite recent și/sau care includ o cerere de protecție a datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate sunt supuse unei proceduri accelerate de autorizare.

(6) Ca urmare a unei cereri din partea GlaxoSmithKline Services Unlimited, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autoritatea a fost invitată să formuleze un aviz cu privire la o mențiune de sănătate legată de efectele unei băuturi nealcoolice acide reformulate asupra reducerii demineralizării dinților (întrebarea nr. EFSA-Q-2010-00784) (3). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Băuturile de tip «toothkind» ajută la menținerea sănătății dinților".

(3) EFSA Journal 2010; 8(12):1884.

(7) La 16 decembrie 2010, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, s-a stabilit o relație cauză-efect între consumul de sucuri convenționale tipice la o frecvență de expunere de patru ori pe zi, respectiv consumul de băuturi tipice cu conținut de zahăr (8-12 g zaharuri/100 ml) la o frecvență de expunere de șapte ori pe zi, și demineralizarea dinților. În plus, avizul a concluzionat că înlocuirea acestor băuturi cu băuturi de tip "toothkind" poate contribui la reducerea demineralizării dinților.

(8) În urma consultării cu statele membre, Comisia a solicitat o opinie suplimentară din partea autorității, printre altele, cu privire la prezența sau posibila prezență a unui efect benefic pentru persoanele care consumă cu frecvență mai redusă sucuri convenționale și băuturi nealcoolice tipice cu conținut de zahăr. În avizul său din 8 iulie 2011 (întrebarea nr. EFSA-Q-2011-00781) (4), autoritatea a concluzionat că se poate preconiza un efect benefic asupra menținerii mineralizării dinților în cazul persoanelor care consumă sucuri convenționale sau băuturi nealcoolice cu conținut de zahăr și care, de asemenea, consumă frecvent zaharuri și/sau acizi provenind din alte băuturi sau alimente care pot contribui la demineralizarea dinților, în cazul în care aceștia înlocuiesc una sau mai multe porții de sucuri convenționale sau băuturi nealcoolice cu conținut de zahăr cu un număr echivalent de porții de suc de tip "toothkind". În plus, s-a clarificat faptul că sintagma "reducerea demineralizării dinților" are un sens similar sintagmei "menținerea mineralizării dinților". În consecință, o mențiune de sănătate care reflectă această concluzie și care este însoțită de condiții specifice de utilizare ar trebui considerată conformă cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și ar trebui inclusă în lista mențiunilor permise a Uniunii, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 432/2012.

(4) EFSA Journal 2011; 9(7):2293.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...