Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 80/2012 cuprinzând Dispozițiile uniforme privind omologarea scaunelor vehiculelor mari și a acestor vehicule în ceea ce privește rezistența scaunelor și sistemelor lor de ancorare
Număr celex: 32013R0080

Modificări (...)

În vigoare de la 24 august 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Statutul și data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la urmatoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Seria 03 de amendamente aduse regulamentului - Data intrării în vigoare: 26 iulie 2012

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică:

(a) scaunelor pentru pasageri orientate în direcția de mers, în vehiculele din categoriile M2 și M3 , clasele II, III și B (1);

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3.), document ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.2, para. 2.

(b) vehiculelor din categoriile M2 și M3 , clasele II, III și B (1) în ceea ce privește ancorajele scaunelor pentru pasageri ale acestora și instalarea scaunelor;

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3.), document ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.2, para. 2.

(c) aceasta nu se aplică scaunelor orientate înapoi sau oricărei tetiere montate pe aceste scaune.

1.2. La cererea constructorului, se consideră că vehiculele din categoria M2 (1) omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 17 îndeplinesc cerințele prezentului regulament.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3.), document ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.2, para. 2 .

1.3. Vehiculele în cazul cărora anumite scaune fac obiectul derogării prevăzute la punctul 7.4 din Regulamentul nr. 14 se omologhează în conformitate cu prezentul regulament.

1.4. Se interzice instalarea scaunelor orientate lateral la vehiculele din categoriile M2 (din clasa II, III și B) și M3 (din clasa II, III și B).

1.5. La cererea constructorului și cu acordul serviciului tehnic, precum și al autorității de omologare a părții contractante, se poate acorda o aprobare pentru vehiculele din categoria M3 (din clasa III sau B) cu o masă maximă cu încărcătură admisibilă din punct de vedere tehnic de peste 10 tone cu scaune orientate lateral, cu condiția ca aceste scaune orientate lateral să fie grupate în partea din spate a vehiculului pentru a forma o cabină de până la 10 locuri. Aceste scaune orientate lateral vor fi echipate cu cel puțin o tetieră și o centură de siguranță cu prindere în două puncte cu retractor omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 16. Mai mult, punctele de ancorare ale centurilor de siguranță trebuie să fie conforme cu cerințele referitoare la dimensiune și de rezistență bazate pe cele prevăzute în Regulamentul nr. 14. Cu toate acestea, se va ține seama de faptul că scaunul este orientat lateral, în loc de a fi orientat în direcția de mers, iar testarea și inspecțiile nu pot face obiectul unei derogări pe această bază. Documentul informativ (anexa 2) va purta mențiunea care atestă că scaunele orientate lateral au fost permise în conformitate cu prezentul alineat. Astfel de omologări nu vor mai fi acordate începând cu 1 noiembrie 2014 sau începând cu data adoptării unor dispoziții uniforme privind testarea pentru scaunele orientate lateral (și anume, prezentul regulament), precum și a unor dispoziții pentru astfel de scaune în ceea ce privește punctele de ancorare ale centurilor de siguranță (și anume, Regulamentul nr. 14) și pentru vehiculele echipate cu centuri de siguranță (și anume, Regulamentul nr. 16), în cazul în care această dată este anterioară precedentei.

1.6. Punctul 1.4 nu se aplică în cazul ambulanțelor sau vehiculelor destinate utilizării de către forțele armate, serviciile de protecție civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor și forțele responsabile cu menținerea ordinii publice.

1.7. Punctul 1.4 nu se aplică vehiculelor din categoria M3 (din clasa II, III și B) cu o masa maximă de încărcătură admisibilă din punct de vedere tehnic de peste 10 tone pentru scaunele orientate lateral, cu condiția îndeplinirii cerințelor de la punctul 7.4.

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...