Comisia Europeană

Decizia nr. 442/2013 privind stabilirea listelor anuale de priorități pentru elaborarea codurilor de rețea și a orientărilor pentru 2014 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0442

Modificări (...)

În vigoare de la 11 septembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003(1) și Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005(2) , în special articolul 6 alineatul (1),

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(2) JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

întrucât:

CONTEXT

(1) În cadrul Consiliului European din 4 februarie 2011 s-a stabilit anul 2014 ca termen-limită pentru realizarea deplină a pieței interne de energie electrică și gaze naturale. Cel de al treilea pachet legislativ din domeniul energiei este un element important în atingerea acestui obiectiv. Cu toate acestea, trebuie să se intensifice eforturile pentru a permite circulația liberă a gazelor naturale și a energiei electrice în întreaga Europă. Codurile de rețea și orientările prevăzute de al treilea pachet legislativ vor asigura normele corespunzătoare pentru a realiza progrese în acest sens.

(2) Primul pas în elaborarea unor coduri de rețea europene obligatorii este stabilirea de către Comisie a listei anuale a priorităților, în care se identifică domeniile care urmează să fie incluse în elaborarea codurilor de rețea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 ("Regulamentul privind energia electrică") și cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 ("Regulamentul privind gazele naturale"). Pentru stabilirea priorităților, Comisia trebuie să consulte Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei ("ACER"), Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem ("ENTSO") în domeniul respectiv și alte părți interesate relevante. Prezenta decizie specifică prioritățile stabilite de Comisie pe baza rezultatelor consultării publice.

(3) Pentru planificarea resurselor, este important să se identifice anual domeniile esențiale pentru elaborarea codurilor de rețea și a orientărilor. Îndată ce un domeniu este identificat pentru prima dată drept important, trebuie să se înceapă activități de analiză pentru a se stabili în ce măsură este necesară o armonizare. În domeniile esențiale în care se lucrează deja la coduri de rețea și orientări, activitățile vor fi continuate și finalizate.

CONSULTAREA PUBLICĂ

(4) Consultarea publică prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din regulamentele privind energia electrică și gazele naturale a avut loc în perioada 2 aprilie-13 mai 2013. Comisia a primit 22 de răspunsuri (3).

(3) Răspunsurile sunt publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20130513_ network_codes_en.htm

(5) Principalele observații de ordin general primite în cadrul consultării publice sunt:

(a) Un mesaj clar în urma consultării publice este că părțile interesate susțin abordarea focalizată a Comisiei prin care se stabilesc prioritățile de lucru în vederea furnizării elementelor esențiale pentru realizarea deplină a pieței interne a energiei. Părțile interesate sunt de părere că, în cadrul consultării, Comisia a indicat cele mai importante acțiuni care trebuie realizate pentru o mai bună integrare a pieței interne a energiei și că nu este nevoie să se adauge alte acțiuni pe listele anuale de priorități pentru 2014.

(b) Mai multe părți interesate subliniază importanța implementării corecte a codurilor de rețea deja adoptate, unele dintre ele exprimându-se în favoarea unui rol mai activ al Comisiei și al ACER pentru asigurarea unei implementări coerente. În plus, părțile interesate ar dori să existe claritate cu privire la modificările viitoare ale codurilor de rețea adoptate și cu privire la guvernanță. Una dintre părțile interesate afirmă că trebuie stabilită urgent o listă de definiții globală și unică, valabilă pentru toate codurile de rețea.

(c) Mai multe părți interesate au subliniat importanța unui proces transparent, eficient și coerent, care să garanteze implicarea îndeaproape și din timp a părților interesate. S-a menționat, de asemenea, că trebuie acordat timpul necesar pentru elaborarea unor coduri de rețea solide, incluzând timp suficient pentru consultarea părților implicate. În acest context, părțile interesate au solicitat ca proiectele de propuneri pentru orientările-cadru și pentru codurile de rețea să fie însoțite de evaluarea impactului corespunzătoare care a făcut obiectul consultării părților interesate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...