Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 49/2013 cuprinzând Dispozițiile uniforme privind masurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și particule poluante ale motoarelor cu aprindere prin compresie și ale motoarelor cu aprindere prin scânteie destinate utilizarii pe vehicule
Număr celex: 42013X0624(01)y²

În vigoare de la 24 iunie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Statutul și data intrarii în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil pâna la:

Seria 06 de amendamente - Data intrarii în vigoare: 27 ianuarie 2013

Suplimentul 1 la seria 06 de amendamente – Data intrarii în vigoare: 15 iulie 2013

Corrigendum la suplimentul 1 la seria 06 de amendamente – Data intrării în vigoare: 15 iulie 2013

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică autovehiculelor din categoriile M1, M2, N1 și N2 având o masă de referință mai mare de 2610 kg, precum și tuturor vehiculelor din categoriile M3 și N3 (1).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2. - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

La cererea producătorului, omologarea de tip a vehiculului complet acordată în temeiul prezentului regulament se extinde la același vehiculul incomplet cu masa de referință sub 2610 kg. Omologările de tip se extind în cazul în care producătorul poate să demonstreze că toate combinațiile de caroserii prevăzute pentru montarea pe un vehicul incomplet conduc la creșterea masei de referință a vehiculului la peste 2610 kg.

La cererea producătorului, omologarea de tip a unui vehicul acordată în temeiul prezentului regulament se extinde la variantele și versiunile sale cu masa de referință mai mare de 2380 kg, cu condiția ca vehiculul să îndeplinească de asemenea cerințele legate de măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră și de consumul de combustibil, în conformitate cu dispozițiile de la punctul 4.2. din prezentul regulament.

1.2. Omologări echivalente

Motoarele următoare nu trebuie omologate în conformitate cu prezentul regulament: motoare instalate pe vehicule cu masa de referință de până la 2840 kg și care au fost omologate prin extensie, în temeiul Regulamentului nr. 83.

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

2.1. "Ciclu de anduranță" înseamnă exploatarea unui vehicul sau motor (viteză, sarcină, putere) efectuată pe parcursul perioadei de acumulare de ore de funcționare;

2.2. "Omologarea motorului (familiei de motoare)" reprezintă omologarea unui tip de motor (a unei familii de motoare) în ceea ce privește nivelul emisiilor de gaze, de particule poluante și de fum, precum și privind sistemul de diagnosticare la bord (OBD);

2.3. "Omologarea vehiculului" reprezintă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce privește nivelul emisiilor de gaze și particule poluante și fum de către motorul său, precum și sistemul de diagnosticare la bord (OBD) și instalarea motorului pe vehicul;

2.4. "Strategie auxiliară de control al emisiilor" (denumită în continuare "AES") înseamnă o strategie de control al emisiilor care devine activă sau care modifică strategia de bază de control al emisiilor cu un scop specific și ca răspuns la un set determinat de condiții ambiente și/sau de funcționare și care rămâne operațională atâta vreme cât aceste condiții există;

2.5. "Strategie de bază de control al emisiilor" (denumită în continuare "BES") înseamnă o strategie de control al emisiilor care este activă pentru toată gama de turații și de sarcini ale motoarelor, cu excepția cazului în care este activată o strategie AES.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...