Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 362/2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (BCE/2013/20)
Număr celex: 32013D0362

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 47,

întrucât:

(1) Articolul 47 din Statutul SEBC prevede că băncile centrale naționale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări (denumite în continuare "BCN din afara zonei euro") nu trebuie să verse capitalul subscris care le revine, în afara cazului în care Consiliul general, hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puțin două treimi din capitalul subscris al Băncii Centrale Europene (BCE) și cel puțin jumătate din acționari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcționării BCE.

(2) Articolul 1 din Decizia BCE/2010/28 din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (1) prevede că, începând cu 29 decembrie 2010, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75 % din cota sa la capitalul subscris al BCE.

(1) JO L 11, 15.1.2011, p. 56.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...