Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 361/2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2013/19)
Număr celex: 32013D0361

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2008/24 din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante (1) a stabilit modalitățile și măsura în care băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") aveau obligația de a vărsa capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 ianuarie 2009. Decizia BCE/2008/24 a fost completată prin Decizia BCE/2010/27 din 13 decembrie 2010 privind vărsarea de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro a sumei cu care a fost majorat capitalul Băncii Centrale Europene (2).

(1) JO L 21, 24.1.2009, p. 69.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...