Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 359/2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE/2013/17)
Număr celex: 32013D0359

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 29.4 și 48.3,

având în vedere contribuția adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE), în conformitate cu articolul 46.2 a patra liniuță din Statutul SEBC,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (1) a stabilit, cu aplicare de la 1 ianuarie 2009, ponderile atribuite băncilor centrale naționale (BCN) care la 1 ianuarie 2009 erau membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiție pentru capital" și, respectiv, "grilă de repartiție pentru capital").

(1) JO L 21, 24.1.2009, p. 66.

(2) Având în vedere aderarea Croației la Uniunea Europeană și intrarea BCN a acesteia, Hrvatska narodna banka, în SEBC la 1 iulie 2013, capitalul subscris al BCE ar trebui majorat automat în conformitate cu articolul 48.3 din Statutul SEBC. Această majorare necesită calcularea ponderii în grila de repartiție pentru capital a fiecărei BCN care va fi membră a SEBC la 1 iulie 2013, prin analogie cu articolul 29.1 și în conformitate cu articolul 29.2 din Statutul SEBC.

(3) În conformitate cu Decizia 2003/517/CE a Consiliului din 15 iulie 2003 privind datele statistice ce vor fi utilizate la ajustarea cheii de subscriere la capitalul Băncii Centrale Europene (2), Comisia Europeană a furnizat BCE datele statistice care trebuie utilizate pentru determinarea grilei de repartiție pentru capital ajustată.

(2) JO L 181, 19.7.2003, p. 43.

(4) Prin analogie cu articolele 3.5 și 6.6 din Regulamentul de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene (3) și ținând cont de contribuția Consiliului general la prezenta decizie, guvernatorul Hrvatska narodna banka a avut ocazia să formuleze observații cu privire la prezenta decizie înainte de adoptarea acesteia,

(3) Decizia BCE/2004/12 din 17 iunie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene (JO L 230, 30.6.2004, p. 61).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...