Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 357/2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2013/15)
Număr celex: 32013D0357

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 30,

întrucât:

(1) Având în vedere aderarea Croației la Uniunea Europeană și intrarea băncii sale centrale naționale (BCN), Hrvatska narodna banka, în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 iulie 2013, Decizia BCE/2013/17 din 21 iunie 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (1) prevede extinderea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumită în continuare "grilă de repartiție pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC și stabilește, cu aplicare de la 1 iulie 2013, noile ponderi atribuite fiecărei BCN în grila de repartiție pentru capital extinsă (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiție pentru capital").

(1) JO L 187, 06.07.2013, p. 15.

(2) Ajustarea ponderilor în grila de repartiție pentru capital și modificările rezultate în cotele BCN din capitalul subscris al BCE determină necesitatea ajustării creanțelor pe care BCE le-a creditat în temeiul articolului 30.3 din Statutul SEBC către BCN ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") și care sunt echivalente contribuțiilor BCN din zona euro cu active din rezervele valutare la BCE (denumite în continuare "creanțe"). Acele BCN din zona euro ale căror creanțe cresc datorită creșterii ponderilor acestora în grila de repartiție pentru capital de la 1 iulie 2013 ar trebui, prin urmare, să efectueze un transfer compensatoriu către BCE, în timp ce BCE ar trebui să efectueze un transfer compensatoriu către acele BCN din zona euro ale căror creanțe scad din cauza unei scăderi a ponderilor acestora în grila de repartiție pentru capital.

(3) Plafonul până la care activele constând în rezerve valutare pot fi transferate BCE va fi echivalent sumei de 57 951 042 976,26 EUR, începând de la 1 iulie 2013.

(4) În conformitate cu principiile generale ale echității, egalității de tratament și protejării așteptărilor legitime care stau la baza Statutului SEBC, acele BCN din zona euro a căror cotă relativă în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE crește datorită ajustărilor sus-menționate ar trebui, de asemenea, să efectueze un transfer compensatoriu către BCN din zona euro ale căror cote relative scad.

(5) Pentru a se calcula ajustarea valorii cotei fiecărei BCN din zona euro în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE, ponderile ce revin fiecărei BCN din zona euro în grila de repartiție pentru capital până la 30 iunie 2013 și cu aplicare de la 1 iulie 2013 ar trebui exprimate ca procent din capitalul total al BCE subscris de toate BCN din zona euro.

(6) În consecință, este necesară adoptarea unei noi decizii a BCE care să abroge Decizia BCE/2008/27 din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (2),

(2) JO L 21, 24.1.2009, p. 77.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiții

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...