Comisia Europeană

Regulamentul nr. 612/2013 privind funcționarea registrului operatorilor economici și al antrepozitelor fiscale, statisticile conexe și raportarea în temeiul Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor
Număr celex: 32013R0612

Modificări (...)

În vigoare de la 16 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (1), în special articolul 22 și articolul 34 alineatul (5),

(1) JO L 121, 8.5.2012, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 389/2012 stabilește un cadru pentru simplificarea și consolidarea cooperării administrative între statele membre în domeniul accizelor.

(2) Articolul 21 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (2) prevede verificarea datelor din proiectul de document administrativ electronic de către statul membru de expediere înainte ca produsele accizabile să poată fi deplasate în regim suspensiv de accize. Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize (3) precizează conținutul proiectului de document administrativ electronic. Întrucât informațiile din acest document administrativ referitoare la autorizațiile privind accizele fac obiectul unei verificări în raport cu detaliile din registrele naționale corespunzătoare, detaliile din fiecare registru național ar trebui puse la dispoziția fiecărui stat membru de expediere periodic și ar trebui să fie actualizate.

(2) JO L 9, 14.1.2009, p. 12.

(3) JO L 197, 29.7.2009, p. 24.

(3) Informațiile conținute în registrele naționale cu privire la operatorii economici implicați în deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize vor face obiectul unui schimb automat prin intermediul unui registru central al operatorilor economici ("registrul central"), care urmează să fie gestionat de Comisie, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012.

(4) Pentru a facilita schimbul de informații prin registrul central este necesar să se stabilească structura și conținutul formularelor standard care urmează a fi utilizate, inclusiv codurile care trebuie introduse în aceste formulare.

(5) Pentru a garanta că datele disponibile în registrul central sunt corecte și actualizate automat, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură ar trebui să notifice și să transmită modificările din registrele lor naționale către registrul central.

(6) Pentru ca datele stocate în registrele naționale să fie corecte și la zi, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură ar trebui să actualizeze registrul național în aceeași zi în care apare o modificare a unei autorizații și să transmită fără întârziere modificările către registrul central.

(7) Pentru a garanta că statele membre au o copie exactă a detaliilor din alte registre naționale, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură desemnat ar trebui să asigure primirea periodică și în timp util a noilor modificări de la registrul central.

(8) Este nevoie ca agenții economici să aibă un mijloc de a verifica dacă datele lor de autorizare au fost corect prelucrate și distribuite de către registrul central și de a verifica datele unui partener comercial înainte de a depune un proiect de document administrativ electronic. Pentru a permite o astfel de verificare a validității codurilor de acciză așa cum se prevede la articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012, Comisia ar trebui să furnizeze informațiile esențiale necesare privind o autorizație, păstrate în registrul central, pe baza prezentării unui cod unic de acciză valabil. În plus, ar trebui stabilite reguli pentru corectarea informațiilor inexacte legate de autorizarea unui operator economic.

(9) Pentru a garanta că registrul central este folosit eficient și pentru a garanta un timp maxim pentru prelucrarea informațiilor dintr-o notificare privind modificarea unui registru național sau o cerere obișnuită, este necesar să se stabilească nivelul de disponibilitate a registrului central și a registrelor naționale, precum și circumstanțele în care disponibilitatea sau performanța registrului central sau a registrelor naționale poate fi lăsată să scadă sub aceste niveluri.

(10) Pentru a efectua evaluarea utilizării registrului central, Comisia ar trebui să extragă informațiile statistice din registru și să le transmită lunar statelor membre.

(11) Pentru a acorda timp suficient Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a putea să își îndeplinească obligațiile care le revin în ceea ce privește termenele și disponibilitatea serviciilor prevăzute de prezentul regulament, aplicarea articolelor 8, 9 și 10 ar trebui amânată până la 1 ianuarie 2015.

(12) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...