Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 74/2012 cuprinzând Dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor din categoria L1 cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă
Număr celex: 42013X0618(02)’¬

Modificări (...)

În vigoare de la 18 iunie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 6 la seria 01 de amendamente — Data intrării în vigoare: 22 iulie 2009

Suplimentul 7 la seria 01 de amendamente — Data intrării în vigoare: 18 noiembrie 2012

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoria L1 (1), cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă.

(1) Astfel cum este definit în anexa 7 la Rezoluția consolidată privind construcția de vehicule (R.E.3), (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Amendamentul 4).

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea unui tip de vehicul cu privire la numărul și modul de instalare ale dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă;

2.2. "tip de vehicul" înseamnă o categorie de autovehicule care nu diferă între ele în următoarele aspecte esențiale:

2.2.1. dimensiunile și forma exterioară ale vehiculului;

2.2.2. numărul și amplasarea dispozitivelor.

2.2.3. De asemenea, următoarele vehicule nu sunt considerate "vehicule de tip diferit":

2.2.3.1. vehiculele care diferă în sensul punctelor 2.2.1 și 2.2.2 de mai sus, dar nu astfel încât să implice o schimbare a tipului, numărului, poziționării și vizibilității geometrice a lămpilor prescrise pentru respectivul tip de vehicul;

2.2.3.2. vehiculele la care lămpile omologate în temeiul unuia dintre regulamente anexate la Acordul din 1958 sau lămpile permise în țara în care sunt înregistrate vehiculele sunt fie montate, fie absente în cazul în care montarea lor este opțională;

2.3. "plan transversal" înseamnă un plan vertical perpendicular pe planul longitudinal median al vehiculului;

2.4. "vehicul gol" înseamnă un vehicul fără conducător sau pasager și neîncărcat, dar cu rezervorul de combustibil plin și echipat cu setul său normal de scule;

2.5. "lampă" înseamnă un dispozitiv destinat iluminării drumului sau emiterii unui semnal luminos către alți utilizatori ai drumului. Lămpile plăcii de înmatriculare din spate și catadioptrii sunt, de asemenea, considerate lămpi;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...