Comisia Europeană

Decizia nr. 329/2013 de stabilire a normelor pentru înființarea, gestionarea și funcționarea transparentă a rețelei autorităților sau organismelor naționale responsabile de evaluarea tehnologiilor medicale (2013/329/UE)
Număr celex: 32013D0329

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iunie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (1), în special articolul 15 alineatul (4),

(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 45.

întrucât:

(1) Prin articolul 15 din Directiva 2011/24/UE, Uniunii îi este delegată sarcina de a sprijini și facilita cooperarea și schimbul de informații între statele membre din cadrul unei rețele voluntare care interconectează autoritățile naționale responsabile de evaluarea tehnologiilor medicale ("ETM") desemnate de statele membre (denumită în continuare "rețeaua ETM").

(2) În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Directiva 2011/24/UE, Comisia are obligația de a adopta normele necesare pentru înființarea, gestionarea și funcționarea transparentă a rețelei ETM.

(3) Participarea la rețeaua ETM fiind facultativă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adera oricând la aceasta. Din motive organizatorice, statele membre care doresc să participe trebuie să informeze Comisia în avans cu privire la această intenție.

(4) Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2), cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (3) și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (4), după caz.

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(4) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(5) Uniunea a cofinanțat acțiuni în domeniul ETM prin programul de sănătate publică instituit prin Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) și programul de sănătate instituit prin Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), sprijinind astfel cooperarea științifică și tehnică între organizațiile naționale și regionale responsabile de ETM cu acronimul EUnetHTA (7). De asemenea, aceasta a finanțat activitatea metodologică în domeniul ETM prin cel de al șaptelea program-cadru de cercetare instituit prin Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) și prin programul pentru competitivitate și inovare instituit prin Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...