Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind sistemele de navlosire și de stabilire a prețurilor în transportul național și internațional pe căile navigabile interioare în Comunitate
Număr celex: 31996L0075

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 27 noiembrie 1996

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 75,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1) JO C 318, 29.11.1995, p. 8.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

(2) JO C 39, 12.2.1996, p. 96.

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 189c din tratat (3),

(3) Aviz al Parlamentului European din 13 februarie 1996 (JO C 65, 4.3.1996, p. 32), Poziția comună a Consiliului din 27 iunie 1996 (JO C 264, 11.9.1996) și Decizia Parlamentului European din 17 septembrie 1996 (JO C 320, 28.6.1996).

întrucât acumularea problemelor privind saturarea căilor rutiere și feroviare, siguranța transportului, economisirea energiei și calitatea vieții cetățenilor cer, în interesul public, o mai mare dezvoltare și o mai bună utilizare a potențialului de transport oferit de căile navigabile interioare, în special prin îmbunătățirea competitivității sale;

întrucât diferențele dintre legislațiile interne privind sistemele de exploatare comercială a transportului pe căile navigabile interioare nu favorizează buna funcționare a pieței interne în acest sector; întrucât, în consecință, ar trebui introduse dispoziții comune la nivel comunitar pentru întreaga piață a căilor navigabile interioare, în conformitate cu Rezoluția Consiliului din 24 octombrie 1994 privind îmbunătățirile structurale în transportul pe căile navigabile interioare (4);

(4) JO C 309, 5.11.1994, p. 5.

întrucât buna funcționare a pieței interne impune adaptarea transportului pe căile navigabile interioare la organizarea navlosirii prin rotație, pentru a ajunge la o mai mare flexibilitate comercială și la un sistem al libertății de navlosire și stabilire a prețurilor; întrucât, în acest sens, ar trebui să se prevadă o perioadă de tranziție, domeniul sistemului de rotație fiind limitat gradual pentru ca transportatorii să se adapteze la condițiile unei piețe libere și, dacă este cazul, să stabilească grupări comerciale mai potrivite necesităților logistice ale expeditorilor;

întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, este necesar și oportun să se stabilească un calendar unitar la nivel comunitar pentru liberalizarea graduală a pieței, lăsând în același timp statelor membre responsabilitatea punerii în aplicare a acestei liberalizări;

întrucât trebuie adoptate dispoziții pentru a permite să se ia măsuri privind piața transportului în cazul unei perturbări grave; întrucât, în acest sens, Comisiei trebuie să i se acorde puterea de a adopta măsuri corespunzătoare, în conformitate cu procedura comitetului consultativ,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...