Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 266/2013 de stabilire a datei de începere a operațiunilor Sistemului de informații privind vizele (VIS) în a șasea și a șaptea regiune
Număr celex: 32013D0266

Modificări (...)

În vigoare de la 06 iunie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (1), în special articolul 48 alineatul (3),

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2012/274/UE a Comisiei din 24 aprilie 2012 de stabilire a celei de a doua serii de regiuni pentru începerea operațiunilor Sistemului de informații privind vizele (VIS) (2), cea de a șasea regiune în care ar trebui să înceapă colectarea și transmiterea datelor către VIS în cazul tuturor cererilor cuprinde Comore, Djibouti, Eritreea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Somalia, Sudanul, Sudanul de Sud, Tanzania și Uganda, iar cea de a șaptea regiune cuprinde Africa de Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Swaziland, Zambia și Zimbabwe.

(2) JO L 134, 24.5.2012, p. 20.

(2) Statele membre au notificat Comisiei că au luat măsurile tehnice și juridice necesare pentru colectarea și transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul VIS în cazul tuturor cererilor din aceste două regiuni, inclusiv măsurile privind colectarea și/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...