Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 67/1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului
Număr celex: 31997L0067

Modificări (...)

În vigoare de la 21 ianuarie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 57 alineatul (2), articolele 66 și 100a

având în vedere propunerea Comisiei (1),

___________

(1) JO C 322, 2.12.1995, p. 22 și
JO C 300, 10.10.1996, p. 22.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

___________

(2) JO C 174, 17.6.1996, p. 41.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

___________

(3) JO C 337, 11.11.1996, p. 28.

având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 22 ianuarie 1993 privind Cartea verde pentru dezvoltarea pieței unice a serviciilor poștale (4),

___________

(4) JO C 42, 15.2.1993, p. 240.

având în vedere Rezoluția Consiliului din 7 februarie 1994 privind dezvoltarea serviciilor poștale ale Comunității (5),

___________

(5) JO C 48, 16.2.1994, p. 3.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de către comitetul de conciliere la 7 noiembrie 1997(6) ,

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...