Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 211/2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (reformare) (BCE/2013/10)
Număr celex: 32013D0010

Modificări (...)

În vigoare de la 01 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1) Domeniul de aplicare al Deciziei BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro (1) trebuie extins pentru a acoperi seriile viitoare de bancnote euro. În acest sens, sunt necesare mai multe modificări tehnice ale Deciziei BCE/2003/4. În plus, în baza experienței dobândite în aplicarea și interpretarea Deciziei BCE/2003/4, este necesar să se clarifice și să se îmbunătățească anumite norme și proceduri. Prin urmare, pentru a încorpora modificările menționate mai sus, Decizia BCE/2003/4 ar trebui reformată pentru claritate și transparență.

___________

(1) JO L 78, 25.3.2003, p. 16.

(2) Articolul 128 alineatul (1) din Tratat și articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Uniune. Aceste dispoziții prevăd, de asemenea, că BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") pot emite astfel de bancnote. În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (2), BCE și BCN pun în circulație bancnote euro.

___________

(2) JO L 139, 11.5.1998, p. 1.

(3) Institutul Monetar European (IME) a efectuat lucrările pregătitoare pentru producerea și emisiunea bancnotelor euro, în special în ceea ce privește elementele grafice ale bancnotelor euro, și a facilitat recunoașterea și acceptarea cupiurilor și a specificațiilor noilor bancnote euro de către utilizatori, luând în considerare cerințele vizuale și tehnice specifice ale asociațiilor europene ale utilizatorilor de bancnote.

(4) Ca succesor al IME, BCE deține dreptul de autor asupra elementelor grafice ale bancnotelor euro, deținut inițial de IME. BCE și BCN, care acționează în numele BCE, pot valorifica acest drept de autor în ceea ce privește reproducerile emise sau distribuite prin încălcarea acestui drept de autor, cum ar fi, inter alia, reproducerile care ar putea afecta negativ reputația bancnotelor euro.

(5) BCE și BCN vor introduce periodic o serie nouă de bancnote euro cu elemente de siguranță optimizate, care să beneficieze de progresele înregistrate în tehnologia de producere a bancnotelor de la introducerea primei serii.

(6) Dreptul BCE și al BCN de a emite bancnote euro include competența de a lua toate măsurile legale necesare pentru a proteja integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată. BCE ar trebui să ia măsuri pentru a oferi un nivel minim de protecție în toate statele membre a căror monedă este euro, astfel încât să se asigure că publicul poate distinge reproducerile de bancnotele euro, care sunt emise de BCE și BCN și care nu sunt bancnote contrafăcute în temeiul articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (3) (denumite în continuare "bancnote euro autentice"). În acest sens, este necesară instituirea unor norme comune în temeiul cărora să fie permisă reproducerea bancnotelor euro.

___________

(3) JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

(7) Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării dreptului penal, în special în materie de contrafacere.

(8) Reproducerile bancnotelor euro în format electronic ar trebui considerate legale numai dacă producătorul acestora adoptă măsurile tehnice adecvate pentru a descuraja imprimarea lor în cazul în care publicul ar putea confunda astfel de materiale printate cu bancnote euro autentice.

(9) Competența de a lua măsuri pentru protejarea integrității bancnotelor euro autentice ca mijloc de plată include competența de a adopta un regim comun în cadrul căruia BCN sunt pregătite să preschimbe bancnotele euro autentice deteriorate. În cadrul acestui regim sunt determinate anumite categorii de bancnote euro care ar trebui reținute de BCN atunci când le sunt prezentate în vederea preschimbării.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...