Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb

Recomandarea nr. 93/2013 privind un plan coordonat de control pentru stabilirea prevalenței unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare
Număr celex: E2013C0093

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 109 și Protocolul 1 la acord,

având în vedere Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, în special articolul 5 alineatul (2) litera (b) și Protocolul 1 la acord,

având în vedere actul menționat la capitolul XII punctul 54zzzi din Anexa II la Acordul privind SEE [Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor], astfel cum a fost corectat și modificat, și în special articolul 53,

având în vedere Decizia 75/13/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 19 februarie 2013 prin care membrul competent al Colegiului este autorizat să adopte recomandarea finală, astfel cum a fost aprobată de către Comitetul AELS pentru chestiuni veterinare și fitosanitare (evenimentul nr. 663341),

întrucât:

(1) Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 conferă Autorității AELS de Supraveghere (denumită în continuare "Autoritatea") competența de a recomanda, atunci când consideră că este necesar, planuri coordonate, organizate în scopuri specifice, în special pentru a se stabili prevalența riscurilor asociate cu hrana pentru animale, cu produsele alimentare sau cu animalele.

(2) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora(1) stabilește normele SEE privind etichetarea produselor alimentare aplicabile tuturor produselor alimentare.

___________

(1) Act la care se face referire în capitolul XII punctul 18 din anexa II la Acordul privind SEE.

(3) Potrivit Directivei 2000/13/CE, etichetarea și metodele utilizate nu ar trebui să inducă în eroare consumatorul, mai ales în ceea ce privește caracteristicile produselor alimentare, inclusiv în privința adevăratei naturi și a identității acestora. Mai mult decât atât, în absența unor norme specifice la nivelul SEE sau la nivel național, denumirea sub care este vândut un produs alimentar trebuie să fie denumirea obișnuită în statul SEE în care este vândut produsul sau o descriere a produsului alimentar care să fie destul de clară pentru a permite cumpărătorului să cunoască adevărata natură a produsului.

(4) Mai mult decât atât, toate ingredientele trebuie menționate pe eticheta produselor alimentare preambalate destinate consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă. În special, în cazul produselor alimentare care conțin carne ca ingredient, atunci când sunt destinate consumatorului final sau unităților de restaurație colectivă, trebuie să se indice de asemenea, direct pe ambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta, specia de animal de la care provine carnea. Dacă în denumirea produsului alimentar este menționat un ingredient, atunci cantitatea ingredientului respectiv, exprimată ca procentaj, trebuie să fie indicată în lista ingredientelor, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului în privința identității și a compoziției produsului alimentar.

(5) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală(2) prevede cerințe suplimentare de etichetare aplicabile anumitor produse alimentare. În special, regulamentul menționat prevede că ambalajele destinate consumatorului final care conțin, printre altele, carne tocată provenită de la solipede trebuie să poarte un aviz care să indice faptul că produsele respective trebuie să fie gătite înainte de a fi consumate, dacă și în măsura în care normele naționale ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat produsul impun acest lucru.

___________

(2) Act la care se face referire în capitolul I punctul 6.1.17 din anexa I la Acordul privind SEE.

(6) Secțiunea III din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 impune operatorilor din sectorul produselor alimentare care administrează abatoare să solicite, să primească și să verifice informațiile privind lanțul alimentar referitoare la toate animalele, cu excepția vânatului sălbatic, care sunt trimise sau destinate trimiterii la abator, și să acționeze în mod corespunzător. Informațiile relevante privind lanțul alimentar trebuie să cuprindă, în special, medicamentele de uz veterinar administrate animalelor într-o perioadă relevantă și cu o perioadă de așteptare mai mare de zero, precum și datele administrării și perioadele de așteptare. Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman(3) impune, printre altele, ca veterinarul oficial să îndeplinească sarcini de auditare și inspecție. În special, veterinarul oficial trebuie să verifice și să analizeze informațiile relevante din registrele exploatației din care provin animalele destinate sacrificării, inclusiv informațiile privind lanțul alimentar, și să țină cont de rezultatele documentate ale acestor verificări și analize atunci când desfășoară inspecțiile ante și post-mortem.

___________

(3) Act la care se face referire în capitolul I punctul 1.1.12 din anexa I la Acordul privind SEE.

(7) În urma controalelor oficiale care se desfășoară din decembrie 2012 în mai multe state membre ale Uniunii Europene, s-a constatat că anumite produse preambalate conțineau carne de cal, fapt care nu era indicat în lista de ingrediente care apărea direct pe ambalaj sau pe o etichetă aplicată pe acesta. Denumirea anumitor produse alimentare de acest fel și/sau lista de ingrediente care însoțea produsul făceau referire însă, în mod înșelător, numai la prezența cărnii de vită.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...