Comisia Europeană

Regulamentul nr. 409/2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0409

Modificări (...)

În vigoare de la 04 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european(1) , în special articolul 15a,

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

întrucât:

(1) Cadrul de reglementare privind cerul unic european cuprinde măsurile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(2) .

___________

(2) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2) Aplicarea cadrului de reglementare privind cerul unic european nu aduce atingere responsabilităților statelor membre, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(3) În Comunicarea sa din 22 decembrie 2011(3) , Comisia și-a anunțat intenția de a institui mecanisme de guvernanță și de stimulare pentru punerea în practică a SESAR (Proiectul de cercetare și dezvoltare privind managementul traficului aerian în cerul unic european), pe baza articolului 15a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004. Aceste mecanisme includ: proiecte comune, care ar trebui să contribuie la implementarea cu succes a Planului general pentru ATM; orientări privind proiectele comune, care ar trebui să prevadă un cadru obligatoriu referitor la modul în care proiectele comune pot sprijini această implementare și mecanisme de guvernanță, care ar trebui să asigure o punere în practică în timp util, coordonată și sincronizată, prin stabilirea unei alocări clare a responsabilităților între părțile interesate.

___________

(3) COM(2011) 923 final.

(4) Regulamentul (CE) nr. 550/2004 urmărește să ajute utilizatorii spațiului aerian și furnizorii de servicii de navigație aeriană să îmbunătățească infrastructura colectivă de navigație aeriană, furnizarea de servicii de navigație aeriană și utilizarea spațiului aerian, prin intermediul colaborării în cadrul unor proiecte comune. Regulamentul vizează, de asemenea, accelerarea punerii în practică a proiectului de cercetare și dezvoltare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR).

(5) SESAR este proiectul conceput pentru a moderniza sistemul european de management al traficului aerian. El reprezintă pilonul tehnologic al inițiativei "Cerul unic european".

(6) SESAR cuprinde trei faze: faza de concepție, constând în definirea conținutului noii generații de sisteme ATM; faza de dezvoltare, constând în dezvoltarea și validarea noii generații de sisteme tehnologice, componente și proceduri operaționale; și faza de punere în practică, constând în industrializarea și implementarea noilor sisteme de management al traficului aerian.

(7) Planul general european de management al traficului aerian (Air Traffic Management — ATM) (denumit în continuare Planul general pentru ATM), elaborat în cursul fazei de concepție a SESAR, este foaia de parcurs convenită pentru a aduce cercetarea și dezvoltarea privind ATM în faza de punere în practică.

(8) Planul general pentru ATM evidențiază modificările operaționale esențiale care sunt necesare pentru a contribui la realizarea obiectivelor de performanță ale cerului unic european (Single European Sky — SES). El reprezintă un instrument-cheie pentru punerea în practică a SESAR și asigură baza pentru punerea în practică în timp util, coordonată și sincronizată a noilor funcționalități ATM.

(9) Obiectivele și prioritățile de punere în practică ar trebui să ia în considerare, de asemenea, aspectele legate de administrarea rețelei prevăzute în Planul strategic al rețelei, care include obiective de performanță coerente cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii Europene și acțiunile planificate pentru a atinge obiectivele, și în Planul de administrare a rețelei definit în Regulamentul (UE) nr. 677/2011 al Comisiei(4) .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...